PL EN


2016 | 59 | 3 | 73-95
Article title

Schizofrenia jako przyczyna nieważności małżeństwa

Content
Title variants
EN
Schizophrenia as a cause for declaring a marriage null
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne orzecznictwo podaje jednoznacznie brzmiącą zasadę, że stwierdzenie w podmiocie obecności schizofrenii nie jest wystarczającym dowodem stwierdzenia jego niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. W tym względzie bowiem konieczne jest nie tylko określenie fazy, w czasie której podmiot zawierał małżeństwo, ale również realny wpływ określonych objawów na podjęcie decyzji małżeńskiej. Orzecznictwo rotalne jest zgodne, że w fazie schizofrenii kwalifikowanej podmiot nie jest zdolny do stworzenia wspólnoty życia małżeńskiego. Kwestia ta, jakkolwiek jednoznacznie brzmiąca wywołuje jednak pewne wątpliwości w odniesieniu do tzw. stanów remisji. Podmiot podejmuje zobowiązanie w momencie wyrażania zgody małżeńskiej, a więc musi mieć należną zdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich, ale wypełnienie tychże obowiązków następuje w trakcie trwania małżeństwa. Zatem, jeśli nawet w trakcie trwania małżeństwa będą występować stany remisji, w którym podmiot będzie w stanie w miarę normalnie funkcjonować, nie oznacza to, że jest w stanie się zobowiązać do takiego normalnego funkcjonowania. Nie można bowiem podjąć się zobowiązania, którego nie będzie można wypełnić.
EN
Taking up the issue of schizophrenia as a cause for declaring a marriage null and voit, the author begins his reflections with a look at psychosis. From the point of view of marriage validity, of special significance is also the analysis of schizophrenia with very particular medical aspects. The cause of nullity of a marriage discussed here, in turn, requires a rather precise definition of schizophrenia and the factors by which it may be triggered. The last part of the author’s reflections is devoted to the analysis of canon 1095 of the Code of Canon Law, especially to the definition of cases when this schizophrenia is serious enough to exclude marriage validity.
Year
Volume
59
Issue
3
Pages
73-95
Physical description
Dates
published
2017-01-18
Contributors
References
 • ABATE A., Il consenso matrimoniale nel nuovo Codice di Diritto Canonico, „Apollinaris” 59, 1986, s. 445-491
 • BIANCHI P., La «causa naturae psychicae» dell’incapacità, w: L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, Città del Vaticano 1998, s. 137-157
 • CZAPLA M., Charakterystyka prawna niezdolności psychicznej do przyjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, IM 7 (13), 2002, s. 45-65
 • DORSCHS F., Diccionario de psicologia, Barcelona 1976
 • DZIERŻON G., Wpływ schizofrenii na ważność małżeństwa kanonicznego, Ius Matrimoniale 10 (16) 2005, s. 29-52
 • GARCÍA BLÁZQUEZ M., Aspectos médicos legałeś de la nulidad y separación matrimonial, Granada 1993
 • GARCíA FAÍLDE J.J., Nuevo estudio sobre trastornos psíquicos y nulidad del matrimonio, Salamanca 2003
 • GĘBSKA J., Schizofrenia jako przyczyna braku wystarczającego używania rozumu, Lublin 2003
 • GILBERT CALABUIG J.A., Medicina Legal y Toxicología, Barcelona 1991
 • GÓRALSKI W., Czy „incapacitas assumendi” (kan. 1095, N. 3 KPK) powinna być trwała?, Prawo Kanoniczne 37(1994) nr 3-4, s. 247-257
 • GÓRALSKI W., Matrimonium facit consensus, Warszawa 2000
 • GRZYWA A., Oblicza psychozy, Lublin 2005
 • KAPLAN H., SADOCK B.J., Tratado de psiquiatría, Barcelona 1989
 • KĘPIŃSKI A., Schizofrenia, Kraków 2001
 • LESZCZYŃSKI G., Ważność małżeństwa kanonicznego a wykluczenie dobra małżonków, FI 2, 2003, s. 209-221
 • Oksfordzki podręcznik psychiatrii, red. A, Grzywa, Lublin 2007
 • PAŹDZIOR S., Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3, Lublin 2009
 • POMPEDDA M.F., Studi di diritto matrimoniale canonico, Milano 1995
 • Psychiatria, Podstawy psychiatrii, t. 1, red. A. Bilikiewicz, St. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka, Wrocław 2002
 • SERRANO RUIZ J.M., Interpretazione ed ambito di applicazione del can. 1095 n. 3 la novità normativa e la sua collocazione sistematica, w: L’incapacità di
 • assumere gli oneri essenziali del matrimonio, Città del Vaticano 1998, s. 7-33
 • STANKIEWICZ A., L’incapacità di assumere e di adempiere gli oneri essenziali, w: L’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, Città del Vaticano 1998, s. 53-67
 • VILADRICH P.J., Konsens małżeński. Sposoby prawnej oceny i interpretacji w kanonicznych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Warszawa 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_21697_pk_2016_59_3_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.