PL EN


2019 | 33 | 3 |
Article title

Turystyka senioralna – szansa i wyzwania obiektów noclegowych w obliczu starzenia się społeczeństwa na przykładzie Krynicy-Zdroju

Content
Title variants
EN
Senior Tourism – Opportunity and Challenges of Accommodation Facilities in the Context of an Aging Population, Based on the Example of Krynica-Zdrój in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Demographic changes related to the aging of the population affect many aspects of our lives. The prolonged life expectancy, the decreasing number of births and the development of medicine and universal access to medical services mean that the age structure of the population is changing. A wide group of recipients is a chance for development for many enterprises connected with senior and spa tourism. The purpose of the work was to show the regularity and perspective of the development of the senior tourism in Krynica- Zdrój. The work involved the analysis of Internet offers of accommodation facilities in terms of the specially prepared, dedicated programmes for seniors. We were interested in the types of offers, discount packages, possibilities of activity and leisure, as well as facilities and accommodation facilities for the elderly. From among the entire accommodation base in Krynica-Zdrój, based on data from the Krynica Tourist Organization from 2017, we analysed accommodation facilities (221), including: 4-star hotels (6), 3-star hotels (3), guesthouses (11), sanatoriums (14), holiday resorts (65), wooden houses (8), private accommodation (107), shelters (2), and a hostel. The research shows that the market for senior tourism is not yet fully formed. Senior tourism has been surpassed by health tourism, well-developed in Krynica-Zdrój. Owners of facilities should, however, pay attention to and specify a diverse number of offers for seniors. By expanding the company’s range of services addressed to seniors, it is possible to improve the promotion of the accommodation facility, thus increase the sale of accommodation.
PL
Postępujące zmiany demograficzne mają wpływ na różne aspekty naszego życia, w tym również na ruch turystyczny. Przekształceniom ulega struktura osób podróżujących, jak też ich oczekiwania, potrzeby i motywacje. Turystyka, będąc jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż, aby prężnie się rozwijać, musi uwzględniać wszystkie nowe trendy i prawidłowości. W związku z widocznie zauważalnym starzeniem się społeczeństw, szczególnie w Europie, turystyka osób starszych, zwana również senioralną, jest tą, która ma duży potencjał rozwojowy. Szeroka grupa odbiorców to wiele możliwości zarówno dla miast, gmin, jak i dla poszczególnych przedsiębiorstw związanych z turystyką. Celem niniejszej pracy była analiza ofert obiektów noclegowych Krynicy-Zdroju – jednego z najstarszych polskich uzdrowisk – pod kątem programu przygotowanego specjalnie dla seniorów. Przebadano rodzaje ofert, pakiety zniżkowe, możliwości aktywności i spędzania wolnego czasu. Starano się znaleźć odpowiedzi na pytania: czy i w jaki sposób oferty przedstawiane są na stronach internetowych obiektów noclegowych, czy różnią się między sobą, czy hotele o wyższym standardzie mają bogatszą ofertę przeznaczoną dla seniorów niż te o niższym standardzie, czy obiekty noclegowe dostosowują się do zmian demograficznych i odpowiadają na zapotrzebowania starzejącego się społeczeństwa. Spośród całej bazy noclegowej w Krynicy-Zdroju, w oparciu o dane z Krynickiej Organizacji Turystycznej z 2017 roku, przeanalizowano 221 obiektów noclegowych, w tym: sześć hoteli czterogwiazdkowych, siedem hoteli trzygwiazdkowych, 11 pensjonatów, 14 sanatoriów, 65 ośrodków wypoczynkowych, osiem domków drewnianych, 107 kwater prywatnych, dwa schroniska i jeden hostel. W pracy posłużono się metodą kwerendy źródeł internetowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że oferta usług towarzyszących, zamieszczanych na stronach internetowych, proponowana seniorom przez obiekty noclegowe w Krynicy, nie jest bogata ani różnorodna. Tym samym nie nadąża za zmieniającymi się potrzebami współczesnego turysty. Zróżnicowana jest głównie pod kątem cenowym, uwzględniając zjawisko sezonowości. Właściciele obiektów powinni zróżnicować i rozszerzyć ofertę kierowaną do osób starszych, niekoniecznie chorych, ale chcących zadbać o swoje zdrowie. Stanowiłoby to czynnik konkurencyjny, mogłoby poprawić promocję obiektu noclegowego, jednocześnie zwiększając sprzedaż usług. Atrakcyjniejsza oferta obiektów noclegowych, odpowiadająca wymaganiom zmieniającego się popytu turystycznego, byłaby również korzystna z perspektywy rozwoju miasta.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20801653_333_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.