PL EN


2019 | 33 | 3 |
Article title

Ruch turystyczny a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego Mauritiusa

Content
Title variants
EN
Tourist Flows and the Level of Socio-Economic Development of Mauritius
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The development of tourism can cause both positive and negative changes in the development of the local society of Mauritius. The positive aspect refers to the growing number of tourists. On the one hand, it is observed in the number of incoming tourists and principally determines the amount of export revenues caused by touristic products. On the other hand, such a number indicates the increasing trends in the range of Human Development Index (HDI) and Wealth Index – understood as the size of Gross Domestic Product (GDP) of the residents. Yet, the negative changes caused by the tourist flows in the densely populated Mauritius are associated with overloading of the touristic space, which directly refers not only to the so-called ecological costs (waste or conflict related to drinking water), but it can also cause the unwillingness in the sphere of the direct contact between local people and tourists. This article aims to show the development of tourism of Mauritius and its positive and negative impacts on the local community on the basis of studies of diagnostic and performance, analysis and evaluation of the role of tourism in the socio-economic development of Mauritius.
PL
Rozwój turystyki wywołuje pozytywne i negatywne zmiany w rozwoju społeczności lokalnej Mauritiusa. Pozytywny aspekt to wzrastająca liczba turystów, która z jednej strony – w wielkości przyjazdowego ruchu turystycznego – w znacznym stopniu determinuje wielkość wpływów z eksportu produktu turystycznego, z drugiej zaś oddziałuje na tendencje wzrostowe wskaźników rozwoju społecznego (HDI) i zamożności (PKB) mieszkańców. Negatywne zmiany, jakie wywołuje ruch turystyczny na gęsto zaludnionym Mauritiusie, to tzw. przeciążenie przestrzeni turystycznej, co wiąże się nie tylko z kosztami ekologicznymi (odpady czy konflikt o wodę pitną), ale może również powodować niechęć miejscowej ludności do bezpośredniego kontaktu z turystami. Celem artykułu jest ukazanie rozwoju turystyki Mauritiusa – jej pozytywnego i negatywnego wpływu na społeczność lokalną – na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych oraz przedstawienie, analiza i ocena roli turystyki w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Mauritiusa.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_24917_20801653_333_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.