Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019-2020 | 69-70 | 35-43

Article title

Nieznana księga pochodząca z biblioteki Zygmunta Augusta w kolekcji oo. karmelitów na Piasku w Krakowie

Authors

Content

Title variants

EN
The Unknown Book from the Library of Sigismund II Augustus in the Collection of the Carmelite Monastery at Piasek, Kraków

Languages of publication

Abstracts

EN
The subject of the article is a recently discovered printed book from the library of the King Sigismund II Augustus, currently preserved in the monastery of Carmelites of the Ancient Observance in Kraków. The book contains legal texts published in the middle of the 16th century, and was once part of a large collection of legal works belonging to the King, especially books devoted to the revived Roman law. The collection had a comprehensive character, involving multiple languages and wide range of subjects, which proved its Renaissance character as well as its European dimension. After the King’s death in 1572, his library was dispersed. The book in question belonged first to Wojciech Perlicki, who died in 1607, then to the Cathedral Chapter in Lviv, next to the Carmelites of the Ancient Observance in Lviv, and only after the Second World War it found itself in the Carmelites’ monastery in Krakow.
PL
Przedmiotem artykułu jest nowo odkryty druk pochodzący z księgozbioru króla Zygmunta Augusta, obecnie przechowywany w kolekcji oo. karmelitów trzewiczkowych na Piasku w Krakowie. Księga zawiera teksty prawnicze opublikowane w połowie XVI wieku i była niegdyś częścią obszernej królewskiej kolekcji dzieł prawniczych, zwłaszcza ksiąg poświęconych odradzającemu się prawu rzymskiemu. Zbiór cechowała przede wszystkim wszechstronność, wielojęzyczność oraz różnorodność tematyczna, co świadczy o jego renesansowym charakterze i europejskim wymiarze. Po śmierci króla w roku 1572 jego księgozbiór uległ rozproszeniu. Część kolekcji znalazła się u karmelitów trzewiczkowych w Krakowie, choć nie bezpośrednio. Omawiana księga należała najpierw do Wojciecha Perlickiego (zmarł w 1607 roku), potem do kapituły katedralnej we Lwowie, następnie do karmelitów trzewiczkowych we Lwowie, a po II wojnie światowej znalazła się w klasztorze karmelitów trzewiczkowych w Krakowie.

Year

Volume

Pages

35-43

Physical description

Dates

published
2019-2020

Contributors

author
 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Calderini, Giovanni, [online] http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-calderini [dostęp: 23.03.2019].
 • Chwalewik E., Zbiory polskie: archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone, Warszawa 1926–1927.
 • Gwioździk J., Różycki E., Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie, Warszawa 2008.
 • Hartleb K., Biblioteka Zygmunta Augusta. Studium z dziejów kultury królewskiego dworu, Lwów 1928.
 • Histoire de la Bibliothèque nationale de France, [online] https://www.bnf.fr/fr/histoire-de-la-bibliotheque -nationale-de-france [dostęp: 31.10.2019].
 • Kawecka-Gryczowa A., Biblioteka ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury renesansowej, Wrocław 1988.
 • Krynicka M., Oprawy książkowe z herbami ostatnich Jagiellonów w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie”, t. 12, 1980, s. 23–59.
 • Majkowski E., Materiały do dziejów Biblioteki Zygmunta Augusta. Książki Zygmunta Augusta przechowywane w Bibliotece Archidiecezjalnej w Poznaniu, Poznań 1928.
 • Muraszko M., Nieznane monumentum z biblioteki Zygmunta II Augusta w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, „Folia Toruniensia”, t. 18, 2018, s. 187–196.
 • Ososiński T., Dwie książki z dawnej biblioteki króla Zygmunta Augusta, „Rocznik Biblioteki Narodowej” XLV, 2014, s. 97–108.
 • Pignot J.-H., Un Jurisconsulte au XVIe siècle. Barthélemy de Chasseneuz, Paris, 1880; Genewa 1970.
 • Płaszczyńska-Herman K., Nieznane książki króla Zygmunta Augusta w bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LXIII, 2013, s. 71–81.
 • Różycki E., Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku, Wrocław 1994.
 • Sidorowicz-Mulak D., Wagner A., Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru króla Zygmunta Augusta, „Roczniki Biblioteczne” LIX, 2015, s. 3–24.
 • Sułecki S., Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie, Kraków 2014.
 • Sułecki S, Inkunabuły kapituły katedralnej lwowskiej w zbiorach biblioteki karmelitów na Piasku w Krakowie, [w:] Książka dawna i jej właściciele, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, Wrocław 2017, s. 269–285.
 • The Bibliotheca Corviniana Collection, [online] http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/thebibliotheca-corviniana-collection/ [dostęp: 31.10.2019].
 • Tkaczenko M.I., Brynda M., Katalog książek z biblioteki króla Zygmunta II Augusta w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu, Warszawa 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2143740

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_26106_5z7w-0456
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.