PL EN


Journal
2017 | 4 | 2 | 15-28
Article title

Science and the Religious Rhetorics of the Ineffable: A Comparison Between Two Cosmoses

Authors
Content
Title variants
PL
Nauka i religijna retoryka o tym, co niewysłowione. Porównanie między dwoma Kosmosami
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Since Thomas Kuhn’s revolutionary look at the social construction of science, research into the rhetorics of science has shown how science is a persuasive form of discourse, rarely as transparent and self-evident as is often understood. Rhetorical studies have taken this cue to examine how science is constructed through available means beyond mere logic. Arguably, the resurgence of creationist beliefs in political discourse has brought on a new impetus in science to persuade the “hearts and minds” of the American population, inspiring Neil deGrasse Tyson’s remaking of Carl Sagan’s 1980 documentary "Cosmos". Using Rudolph Otto’s, "The Idea of the Holy", this article will define religion as an ineffable experience that creates “creature-consciousness,” or a sense of awe and insufficiency towards something outside the self, while also producing a sense of identification or “oneness.” The ineffable experience is core to the public making of science, just as the ineffable experience plays a defining role in religions. Though science and religion are often seen as mutually exclusively (sometimes in opposition), identifying the ineffable experience as a shared ground can provide opportunities for science and religion to dialogue in new ways.
PL
Od czasu rewolucyjnego spojrzenia Tomasza Kuhna na społeczną konstrukcję nauki badania nad retoryką nauki pokazały, że nauka jest perswazyjną formą dyskursu, rzadko tak przejrzystą i oczywistą, jak często jest rozumiana. Badania retoryczne podjęły ten wątek, analizując, jak konstruowana jest nauka za pomocą środków innych niż logika. Odrodzenie kreacjonistycznych przekonań w dyskursie politycznym dało nowy impuls w nauce, aby przekonać „serca i umysły” Amerykanów i zainspirowało Neila deGrasse Tysona do przygotowania nowej odsłony fi lmu dokumentalnego pt. "Cosmos" autorstwa Marka Carlosa Sagana z 1980 roku. Na bazie książki "The Idea of the Holy" Rudolpha Otto, artykuł ten definiuje religię jako niewysłowione doświadczenie, które tworzy „świadomość istoty”, a także poczucie podziwu i niewystarczalności wobec czegoś poza sobą, jednocześnie tworząc poczucie tożsamości lub „jedności”. Niewysłowione doświadczenie jest podstawą publicznego podejmowania tematu nauki, podobnie jak niewysłowione doświadczenie odgrywa decydującą rolę w religiach. Choć nauka i religia są często postrzegane jako wzajemnie wykluczające się (czasami opozycyjne), określenie niewysłowionego doświadczenia jako wspólnej płaszczyzny może zapewnić nowe możliwości dialogu pomiędzy nauką i religią.
Keywords
Journal
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
15-28
Physical description
Dates
published
2017-06
Contributors
References
 • Bazerman, Charles. 1988. Shaping Written Knowledge: The Genre and Activity of the Experimental Article in Science. Madison, WI: University of Wisconsin Press.
 • Burke, Kenneth. 1970. The Rhetoric of Religion. Berkeley: University of California Press.
 • Ceccarelli, Leah. 2001. Shaping Science with Rhetoric: The Cases of Dobzhansky, Schrödinger, and Wilson. Chicago: University of Chicago Press.
 • Dixon, Thomas. 2010. “Introduction.” In Science and Religion: New Historical Perspectives, ed. Thomas Dixon, Geoffrey Cantor and Stephen Pumfrey, Ch. 1. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Fahnestock, Jeanne. 1999. Rhetorical Figures in Science. New York: Oxford University Press.
 • Harrison, Peter. 2010. “‘Science’ and ‘religion’: Constructing the Boundaries.” Science and Religion: New Historical Perspectives, ed. Thomas Dixon, Geoffrey Cantor and Stephen Pumfrey, Ch. 2. Cambridge, NY: Cambridge University Press.
 • Kuhn, Thomas. 1962. The Structure of Scientifi c Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
 • Latour, Bruno and Steve Woolgar. 1979. Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Lessl, Thomas. 1985. “Science and the Sacred Cosmos: The Ideological Rhetoric of Carl Sagan.” The Quarterly Journal of Speech 71 (2): 175-187.
 • Lessl, Thomas. 1989. “The Priestly Voice.” Quarterly Journal of Speech 75 (2): 183-197.
 • Lessl, Thomas. 1992. “Francis Bacon's Advancement of Learning and the Biblical Origins of the Scientific Ethos.” The Journal of Communication and Religion 15: 87-98.
 • Lessl, Thomas. 1993. “Toward a Defi nition of Religious Communication: Scientific and Religious Uses of Evolution.” Journal of Communication and Religion 16: 127-138.
 • Lessl, Thomas. 2012. Rhetorical Darwinism: Religion, Evolution, and the Scientific Identity. Waco, TX: Baylor University Press.
 • Otto, Rudolph. [1923] 2013. The Idea of the Holy. Amazon Digital Services.
 • Pernot, Laurent. 2006.“The Rhetoric of Religion.” Rhetorica 24 (3): 235-254.
 • Smith, Wilfred Cantwell. 1991. The Meaning and End of Religion. Minneapolis: Fortress Press.
 • Melodysheep. 2009a. “Carl Sagan-‘A Glorious Dawn’ ft Stephen Hawking (Symphony of Science). YouTube.
 • Cosmos: A Personal Voyage. 1980a. “The Shores of the Cosmic Ocean.” Episode no. 1. Written by Any Druyan, Carl Sagan, and Steven Soter. Presented by Carl Sagan. Studio City, CA: Cosmos Studios. DVD.
 • Cosmos: A Personal Voyage. 1980b. “The Lives of Stars.” Episode no. 9. Written by Any Druyan, Carl Sagan, and Steven Soter. Presented by Carl Sagan. Studio City, CA: Cosmos Studios. DVD.
 • Cosmos: A Personal Voyage. 1980c. “The Edge of Forever.” Episode no. 10. Written by Any Druyan, Carl Sagan, and Steven Soter. Presented by Carl Sagan. Studio City, CA: Cosmos Studios. DVD.
 • Cosmos: A Spacetime Odyssey. 2014a. “Standing Up in the Milky Way.” Episode no. 1. Written by Ann Druyan and Steven Soter. Presented by Neil DeGrasse Tyson. Cosmos Studios. Nefl ix.
 • Cosmos: A Spacetime Odyssey. 2014b. “Hiding the Light.” Episode no. 5. Written by Ann Druyan and Steven Soter. Presented by Neil DeGrasse Tyson. Cosmos Studios. Nefl ix.
 • Cosmos: A Spacetime Odyssey. 2014c. “Unafraid of the Dark.” Episode no. 13. Written by Ann Druyan and Steven Soter. Presented by Neil DeGrasse Tyson. Cosmos Studios. Nefl ix.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_29107_rr2017_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.