PL EN


Journal
2017 | 4 | 2 | 45-60
Article title

Rhetoric for English Language Learners: Language Features of Five Latter-day Saint Devotional Talks

Authors
Content
Title variants
PL
Retoryka języków obcych: Cechy językowe pięciu rozważań w czasie nabożeństw Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Every year selected leaders of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS) speak to large audiences for regular devotional meetings at Brigham Young University, a private religious college in Provo, Utah. This study investigates the possibility that a rhetorical analysis of devotional speakers could be an effective way to observe typical language features in English public speaking that would be especially helpful for advanced English-as-a-Second-Language (ESL) students in improving their comprehension and expression skills. Using published transcripts and cassette tape recordings of these Latter-day Saint discourses, the analysis includes lexical, figurative, syntactic, schematic, tonal, and semantic aspects of each devotional speech. The results suggest that such religious discourses contain language details and rhetorical patterns in English that ESL students could learn to recognize, understand, and use persuasively.
PL
Co roku wybrani liderzy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przemawiają do wielu uczestników zgromadzonych na regularnych nabożeństwach na Brigham Young University, prywatnej uczelni religijnej w Provo, w stanie Utah. W artykule przedstawiono hipotezę, iż retoryczna analiza mów głoszonych na nabożeństwach może być skutecznym sposobem poznania typowych cech językowych w angielskich wystąpieniach publicznych a jako taka może być pomocna zaawansowanym uczniom języka angielskiego jako drugiego języka (ESL) w rozwijaniu umiejętności rozumienia i mówienia. Na podstawie opublikowanych transkrypcji i nagrań nabożeństw, przeanalizowane zostały leksykalne, metaforyczne, składniowe, schematyczne, tonalne i semantyczne aspekty każdej mowy. Wyniki sugerują, że religijny dyskurs tego typu zawiera w sobie elementy i wzorce retoryczne typowe dla języka angielskiego, uczniowie mogliby uczyć się ich rozpoznawać, rozumieć i używać w praktyce perswazyjnej.
Journal
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
45-60
Physical description
Dates
published
2017-06
Contributors
References
 • 1976 Devotional Speeches of the Year: BYU Bicentennial Devotional and Fireside Addresses. 1977. Brigham Young University. Provo, Utah: Young House.
 • Abrea, Angel. 1981. “News of the Church.” ENSIGN (Nov): 96.
 • Blair, Robert W. “Vocabulary, Latter-day Saint.” 1992. Encyclopedia of Mormonism. New York: McMillan.
 • Campillo y Corres, Narciso. 1969. Retorica y Poetica. (Mexico City: Libreria y Ediciones Botas.
 • Didier, Charles. 1979. “Language: A Divine Way of Communicating.” ENSIGN (Nov): 25.
 • Hunt, Kellogg W. 1970. “Syntactic Maturity in Schoolchildren and Adults.” Monographs of the Society for Research in Child Development 35:1, 1-67.
 • Kaplan, R. B. 1980, “Cultural Thought Patterns in Inter-Cultural Education.” In Readings on English as a Second Language, ed. Kenneth Croft, pp. 399-418. Cambridge, Massachusetts: Winthrop Publishers.
 • King, Arthur H. 1986. The Abundance of the Heart. Salt Lake City: Bookcraft.
 • Madsen, Harold S. and J. Donald Bowen. 1978. Adaptation in Language Teaching. Rowley,Massachusetts: Newbury House Publishers.
 • Mamerto Gomez Hermosilla, José. 1839. Arte de Hablar. Caracas: Valentín Espinal.
 • Thorndike, Edward L. 1921. The Teacher’s Word Book. New York: Columbia University.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_29107_rr2017_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.