PL EN


2019 | 25 | 35-66
Article title

Demokratyczna transformacja w Polsce i na Ukrainie w świetle współczesnej tranzytologii: analiza porównawcza

Content
Title variants
EN
Democratic transformation in Poland and Ukraine in the light of modern transitology: a comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Poland and Ukraine are two different examples of post‑ communist countries in which democratization processes exhibit different pace, determinants and results. The main aim of this article is to define the theoretical basis of the democratic transformation processes in Poland and Ukraine. A comparative analysis of systemic changes in two neighboring countries has been made, regarding specific determinants influencing these processes. Article arose from the need to answer the question: What is the significance of the experience of Polish and Ukrainian systemic transformation for modern transitology.
PL
Polska i Ukraina stanowią dwa odmienne przykłady państw pokomunistycznych, w których procesy demokratyzacji wykazują różne tempo, determinanty oraz rezultaty. Celem postawionym w artykule jest próba określenia teoretycznych podstaw procesu demokratycznej transformacji w Polsce i na Ukrainie. Dokonano analizy porównawczej przemian systemowych w dwóch sąsiadujących państwach, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań determinujących te procesy. Artykuł powstał z potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie: Jakie znaczenie mają doświadczenia polskiej i ukraińskiej transformacji systemowej dla współczesnej tranzytologii.
Year
Volume
25
Pages
35-66
Physical description
Dates
published
2019-06-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_SPUS_2019_25_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.