PL EN


2019 | 25 | 141-158
Article title

Zarządzanie działaniami media relations w ramach realizacji polityki informacyjnej organizacji

Content
Title variants
EN
Management of media relations activities within realization of the organization’s information policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper objective is to determine the scope of tasks of media relations services which operate in different entities from the area of social and economic life. Selection of the place for location of these services in organizational structures, having the impact on the rank, effectiveness and range of the competences, was also analyzed. The subject of development, meaning and compliance with applicable law of communication procedures prepared to optimize the organization’s contacts with mass media was also taken up.
PL
Celem autora artykułu jest ustalenie zakresu zadań służb media relations funkcjonujących w różnorodnych podmiotach ze sfery życia społecznego i gospodarczego. Analizie podlegał też dobór miejsca ich ulokowania w strukturach organizacyjnych, co wpływa na rangę, sprawność działania i zakres kompetencji. Podjęto również temat opracowywania, znaczenia oraz zgodności z obowiązującym prawem procedur komunikacyjnych przygotowywanych w celu optymalizacji kontaktów organizacji ze środkami masowego przekazu.
Year
Volume
25
Pages
141-158
Physical description
Dates
published
2019-06-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_31261_SPUS_2019_25_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.