Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 113 | 49-78

Article title

Katolickie księgi metrykalne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Catholic record books of the Koszalin-Kolobrzeg (Kolobrzeg) Diocese

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej powstało w 2003 roku. Zadaniem pracowników tej instytucji było przejęcie z archiwów parafialnych dokumentacji wytworzonej przed 1945 roku. Spośród archiwaliów wyodrębniono liczący 215 pozycji zbiór katolickich ksiąg metrykalnych. Pochodzą one z 39 katolickich parafii. Po odpowiednim zabezpieczeniu i opracowaniu są udostępniane w formie cyfrowej zainteresowanym badaczom. Przedstawiony w artykule katalog przedstawia stan zachowania i ogromny walor poznawczy katolickich ksiąg metrykalnych zgromadzonych w koszalińskim archiwum.
EN
In recent years, record books have been the subject of research not only for scientists but also for unprofessional genealogists. The Archive of the Koszalin-Kolobrzeg (Kołobrzeg) Diocese was established in 2003. The task of the staff was to take over from the parish archives the documentation created before 1945. The collection of 215 items of Catholic record books was extracted from the archives. They come from 39 Catholic parishes. After proper protection and development, they are now available in digital form to interested researchers. The catalog presented in the article contains the state of preservation and the enormous cognitive value of Catholic record books collected in the Koszalin archive.

Year

Volume

113

Pages

49-78

Physical description

Dates

published
2020-06-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_abmk_9998
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.