Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 11 | 1 | 121-139

Article title

Poza psychologię głębi – dyskurs biblijny w świetle social-scientific criticism

Authors

Content

Title variants

EN
Beyond Depth Psychology – Biblical Discourse in the Light of Social Scientific Criticism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł prezentuje najważniejsze trendy i osiągnięcia dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach psychologicznej interpretacji tekstu biblijnego. Głównym celem jest jednak propozycja wyjścia poza kontrowersyjny, choć niezwykle ciekawy, nurt badań z perspektywy psychologii głębi, który całkowicie zdominował psychological biblical criticism w XX w. Punkt ciężkości pada więc na dobrze zweryfikowane teorie psychologiczne (szczególnie psychologii społecznej i poznania społecznego), które cieszą się powszechnym uznaniem wśród psychologów, a które wydają się istotnie wzbogacać warsztat pojęciowy współczesnego biblisty i pozwalają lepiej zrozumieć specyfikę świata społecznego autorów ksiąg biblijnych. Psychological biblical criticism może stanowić wartościową i użyteczną metodę we współczesnej biblistyce, musi jednak wyjść poza ograniczenia wynikające z zastosowania samej psychologii głębi.
EN
The article presents the most important trends and achievements of the psy­chological interpretation of the biblical text in recent years. The main goal, however, is to propose going beyond the quite controversial – though interesting – research from the per­spective of depth psychology (Tiefenpsychologie), which completely dominated psycho­logical biblical criticism in the 20th century. Therefore I`ll focus on well verified psy­chological theories (especially social psychology and social cognition) which are widely recognized among psychologists, and which seem to significantly enrich the conceptual apparatus of the contemporary biblical scholar and allow for a better understanding of the social milieu in biblical books. Psychological biblical criticism can be very valuable and useful method in contemporary exegesis, but it have to overcome the limitations of depth psychology.  

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

121-139

Physical description

Dates

published
2021-01-28

Contributors

  • Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_biban_10655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.