Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 11 | 2 | 327-374

Article title

Modele edytorskie XIX-wiecznych polskich Biblii – próba identyfikacji

Content

Title variants

EN
Editorial Models of 19th-century Polish Bibles – an Attempt at Identification

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W prezentowanym artykule dokonano przeglądu wydań XIX-wiecznych polskich Biblii celem odnalezienia modeli edytorskich, według których pojawiały się kolejne edycje. W pracy uwzględniono 62 wydania, które ukazały się na przestrzeni lat 1810–1900. 42 z nich bazowały na tłumaczeniu przyjętym w Biblii Gdańskiej, a 20 na tłumaczeniu Jakuba Wujka. Spośród analizowanych edycji wskazano na 23, według których ukazywały się kolejne polskie Biblie (w XIX wieku). Obok zidentyfikowanych poszczególnych modeli w pracy zaproponowano także 7 podstawowych linii edycyjnych.
EN
The presented article reviews the publications of 19th century Polish Bibles in order to find editorial models according to which subsequent editions appeared. The work considers 62 editions that appeared in the years 1810–1900. 42 of them were based on the translation adopted in the Danzig Bible and 20 on the translation by Jakub Wujek. Among the analyzed editions, 23 were indicated, according to which subsequent Polish Bibles were published (in the 19th centuries). In addition to the identified editorial models, the work also proposes 7 basic editing lines.

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

327-374

Physical description

Dates

published
2021-04-29

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_biban_12185
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.