Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 9 | 2 | 285-314

Article title

Funkcja 1Hen 9,1-3 w strukturze literackiej mitu o upadłych aniołach 1Hen 6-11

Content

Title variants

EN
The Function of 1 En. 9:1–3 in the Literary Structure of the Myth of the Fallen Watchers (1 Enoch 6–11)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł analizuje strukturę 1Hen 9,1-3 i jego funkcję w  strukturze mitu o upadłych aniołach (1Hen 6-11). Ten krótki tekst przedstawia czterech aniołów, ich postrzeganie nieszczęśliwego stanu ludzkości i przyjęcie ludzkiej skargi skierowanej do Boga. Pozytywna prezentacja czterech aniołów może zostać skontrastowana przez negatywną prezentację poległych Czuwających w 1Hen 6,2-3,7-8. Z drugiej strony, 1Hen 9,1-3 odnosi się do 1Hen 10, 1-16, gdzie ci sami czterej aniołowie otrzymują od Boga boskie zlecenie. Ponieważ stanowi decydujący zwrot w narracji mitu, 1Hen 9,1-3 dzieli go na dwie części, co implikuje symetryczny układ mitu.
EN
The article analyses the structure of 1 En. 9:1-3 and its function within the larger structure of the myth of the fallen Watchers (1 En. 6–11). The short text introduces the four angels on the scene, their perception of the miserable state of humanity, and the reception of human complaint directed to God. The positive presentation of the four angels can be contrasted by the negative presentation of the fallen Watchers in 6,2-3.7-8. On the other hand, 1 En. 9:1-3 is related to 1 En 10:1-16 where the same four angels receive from God the divine commissioning. Since it introduces the decisive turn in the myth narrative thread, 1 En 9:1-3 divides the myth into two parts, which implies the symmetric disposition of the myth. 

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

285-314

Physical description

Dates

published
2019-03-10

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_biban_4518
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.