Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 9 | 2 | 355-396

Article title

Kim jest oblubieniec w przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13)? Między tradycyjnymi i współczesnymi próbami zrozumienia

Authors

Content

Title variants

EN
Who Is the Bridegroom in the Parable of the Ten Virgins (Matt 25:1-13)? Between Traditional and Modern Interpretations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem artykułu jest skonfrontowanie skomplikowanej historii egzegezy przypowieści o dziesięciu pannach (Mt 25,1-13) ze współczesnymi próbami jej zrozumienia przy zastosowaniu metody historyczno-krytycznej. Metoda historyczno-krytyczna ukazuje bowiem szereg problemów z zakresu krytyki tekstu jak i procesu redakcji, który rzutował na zrozumienie przypowieści na przestrzeni wieków. Najważniejszym pytaniem jest pytanie o tożsamość oblubieńca: czy jest to Jezus czy raczej uosobienie niesprawiedliwości społecznej?
EN
The main aim of the article is to compare carefully the intricated history of the exegesis of the Parable of the Ten Virgins (Mt 25:1-13) with the modern attempts to understand it, using the historical criticism. In fact, the historical criticism shows a number of problems concerning the critica textus, as well as the difficult process of edition, which influenced the understanding of the parable over the centuries. But the most important question, that resonates with the article, is the identity of the bridegroom: is he Jesus himself or the personification of the social injustice?

Year

Volume

9

Issue

2

Pages

355-396

Physical description

Dates

published
2019-04-24

Contributors

  • Instytut Nauk Biblijnych KUL

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_biban_4561
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.