Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 9 | 4 | 611-628

Article title

Społeczne i prawne normy dotyczące obcych i przybyszów w Biblii hebrajskiej

Content

Title variants

EN
Social and Legal Norms Concerning Strangers and Newcomers in the Hebrew Bible

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W fundamentalnej dla przyszłości Europy dyskusji na temat zjawiska masowej migracji ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej ważkim argumentem stały się fragmenty z Biblii. Już sam fakt, że środowiska najczęściej lewicowe i niechętnie lub wręcz wrogo odnoszące się do religii posługują się argumentami religijnymi każe spojrzeć na sprawę ze szczególną uwagą i wyjątkowo poważnie rozważać prezentowane argumenty. Fragmenty odnoszące się do przyjmowania obcych/przybyszów pochodzą w dużej części z ksiąg Starego Testamentu. Warto więc przeanalizować je w kontekście całości nauczania Biblii hebrajskiej na problem norm dotyczących obcych i przybyszów. Autor przytacza 12 fragmentów bezpośrednio odnoszonych do problemu przyjmowania lub nieprzyjmowania uchodźców (Wj 22,20; 23,9.12; Kpł 19,33–34; Pwt 1,16; 10,18–19; 24,14; Ml 3,5; Iz 1,17; Za 7,10; Jr 7,6–7; Hi 31,32, Ps 146,6 oraz przykłady gościnności wobec obcych takie jak wizyta aniołów u Abrahama i Lota, gościna Lewity u starca w Gibea). Teksty te pochodzą z różnych okresów historii Izraela i z różnych tradycji teologicznych, mogłyby być więc traktowane jako reprezentatywne dla nauczania Biblii hebrajskiej w tym temacie. Nie jest to jednak obraz kompletny, a jedynie nakazy i normy odnoszące się do obcego określanego terminem ger i konsekwentnie tłumaczonego przez „obcy” bardzo często w liczbie mnogiej. Analiza znaczenia tego pojęcia, zasadności używania w tłumaczeniach liczby mnogiej (kiedy w oryginale jest pojedyncza) oraz uzupełnienie powyższego zestawienia o inne terminy używane w BH na określenie obcych czy przybyszów prowadzi do zaskakujących wniosków.
EN
Fragments of the Bible have recently became an important argument in the discussion about the attitude that should be adopted by Europeans referring their the Judeo-Christian roots with reference to refugees/immigrants from Africa and the Middle East. Considering that the quoted texts are mainly from the Old Testament, it is worth looking more closely at what the Hebrew Bible actually says about the postulated attitude of the Israelites, and especially their rulers to the strangers and newcomers. Author analyses within a broader biblical context 12 fragments of the Hebrew Bible (Exod 22:20; 23:9.12, Lev 19:33–34, Deut 1:16, 10:18–19; 24:14, Mal 3:5; Isa 1:17; Zech 7:10, Jer 7:6–7; Job 31:32, Psa 146:6) and some examples of hospitality described on Bible’s cards (visit of angels at Abraham and Lot, and Levite's visit at an old man in Gibeah). Author excerpts texts covering status and duties of guests in Israel, duties of Israelites and their rulers in the face of a danger from foreign peoples and examples of dealing with strangers other than wanderers, proselytes or guests (understood as individuals). In the texts of the Hebrew Bible, there is a clear distinction between single travellers, strangers who seek a better life, respecting Israeli law or customs and submit to them, and those who either threaten Israel or dissuade Israelites from purity of faith.

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

611-628

Physical description

Dates

published
2019-07-20

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_biban_4736
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.