Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 63-76

Article title

Impact of the judgement of CJEU in case C-285/18 on in-house transactions in Poland

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W przedmiotowym artykule dokonano analizy prawnej wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. (Sprawa C 285/18). Wyrok ten odgrywa istotną rolę w interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej. W szczególności w tych, które wdrożyły unijne przepisy dotyczące zamówień wewnętrznych, wprowadzając jednocześnie ograniczenia w stosunku do przepisów unijnych. Omówiono również aktualne polskie przepisy dotyczące zamówień wewnętrznych w tym obszarze.
EN
This Article analyses the judgment of the Court of Justice of the European Union of 3 October 2019 (case C-285/18). This judgment plays an important role in the interpretation of the public procurement rules in the countries of the European Union. In particular, in those countries that have implemented the EU rules on the in-house procurement, while at the same time introducing restrictions compared to the EU rules. Current Polish regulations on in-house procurement in this area are also discussed.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

63-76

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026670

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_10348
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.