Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 1 | 25-41

Article title

Reforma terminów przedawnienia w prawie prywatnym

Authors

Content

Title variants

EN
The reform of limitation periods in private law

Languages of publication

Abstracts

EN
The article presents the problems related to the amendment of the Civil Code made on 9th July 2018 in the field of limitation periods. On this basis, the current basic limitation period of 10 years was replaced by a 6-year period. Consumer protection was also strengthened by introducing the duty of the court to examine ex officio the period of limitation of the claim against the consumer. The amended act operates in a retroactive way, and the details of its validity are governed by its art. 5.
PL
Artykuł przedstawia problematykę związaną z dokonaną z dniem 9 lipca 2018 r. nowelizacją Kodeksu cywilnego w zakresie skrócenia terminów przedawnienia. Na jej podstawie dotychczasowy podstawowy termin przedawnienia wynoszący 10 lat zastąpiony został terminem 6-letnim. Wzmocniono również ochronę konsumenta poprzez wprowadzenie obowiązku badania przez sąd z urzędu terminu przedawnienia roszczenia przeciwko konsumentowi. Dokonana nowelizacja działa w sposób retroaktywny, a szczegóły jej obowiązywania reguluje jej art. 5.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

25-41

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Jagielloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026647

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_11188
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.