Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 91-103

Article title

Postawy społeczności lokalnej wobec turystów i właścicieli gospodarstw agroturystycznych

Authors

Content

Title variants

EN
Attitudes of the local community towards tourists and owners of agritourism farms

Languages of publication

Abstracts

EN
The main purpose of the study was to show the attitudes of the local community towards tourists and people running agritourism activities in the municipality of Siemiatycze (Podlaskie Voivodeship). To achieve the objective of the study, the diagnostic survey method was used together with the survey technique according to a standardized questionnaire. The research was carried out in May 2019, and the questionnaire was addressed to randomly selected residents of the municipality. 52 respondents took part in the research. In addition, the author of the study applied the CATI (computer-assisted telephone interview) method with respect to 11 owners of accommodation facilities operating in the Siemiatycze municipality. Research has shown a variety of the inhabitants’ attitudes in the examined municipality towards tourists and people running agritourism farms. The inhabitants of the municipality who took part in the survey positively responded to tourists and agritourism farm owners. People over 45 years old had more frequent contact with visiting tourists. Only 2.9% of respondents were negative about incoming people. Negative reception of visitors by residents was caused by tourists creating bad behaviour patterns in the villages. The development of agritourism in the municipality may contribute to an increase in the demand for products manufactured in an agricultural enterprise, an increase in the income of the population and the improvement of the living standard. Agritourism can provide rural communities with many benefits, however, improper orientation and leaving it out of control can also negatively affect rural areas. One of the risks is the high level of pollution which may be the result of increased littering and the increase in transport volume.
PL
Celem opracowania było ukazanie postaw społeczności lokalnej wobec turystów i osób prowadzących działalność agroturystyczną w gminie Siemiatycze (województwo podlaskie). Do jego realizacji wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. Badania zrealizowano w maju 2019 roku, a kwestionariusz ankiety skierowany został do wybranych losowo mieszkańców gminy. W badaniach udział wzięło 52 respondentów. Dodatkowo autor opracowania zastosował metodę CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) z 11 właścicielami obiektów noclegowych, prowadzącymi swoją działalność na terenie gminy Siemiatycze. Badania wykazały różnorodność postaw mieszkańców badanej gminy w stosunku do turystów i osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Respondenci pozytywnie ustosunkowali się do turystów i właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Osoby powyżej 45. roku życia miały częstsze kontakty z odwiedzającymi turystami. Tylko 2,9% respondentów nastawiona była negatywnie do przyjeżdzających osób. Negatywny odbiór turystów przez mieszkańców był spowodowany kreowaniem złych wzorców zachowań we wsiach.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

91-103

Physical description

Contributors

author
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026518

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_5744
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.