Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 29-39

Article title

Znaczenie podatków ekologicznych dla dochodów budżetowych państw UE

Authors

Content

Title variants

EN
Role of environmental taxes in EU budgetary revenues

Languages of publication

Abstracts

EN
The objective of the present article was to determine the amount of income from environmental taxes to EU national budgets and the changes that took place over the last 10 years (from 2006 to 2018). In terms of theoretical knowledge, however, an attempt was made to define the theoretical foundations for the functioning of environmental taxes in the EU. It was pointed out that the term ‘environmental taxes’ in the EU terminology is a technical term, not linked to the theoretical assumptions of a Pigovian tax. However, the increasing pressure in the EU to replace environmental taxes with standard taxes is justified by the phenomenon of double dividend. On the basis of Eurostat data, during the period under review a slight increase in the importance of environmental taxes was observed, however, it varies considerably across the EU. It was observed that the amount of payments is strictly connected to the energy consumption. In the largest EU economies, environmental taxes revenues account for between 4.3% and 8.5% of all tax revenues, which, on average, for the EU as a whole accounts for 2.41% of GDP.
PL
Celem artykułu było określenie wielkości wpływów do budżetów państw UE z tytułu podatków środowiskowych oraz zmian, jakie zachodziły w ciągu ostatnich 13 lat (okres 2006-2018). Na gruncie teoretycznym natomiast podjęto próbę określenia podstaw teoretycznych funkcjonowania podatków ekologicznych w UE. Stwierdzono, że określenie „podatki ekologiczne”, występujące w terminologii UE, jest pojęciem technicznym, niezwiązanym z teoretycznymi założeniami podatku Pigou. Natomiast zwiększająca się w UE presja na zastępowanie podatkami ekologicznymi podatków standardowych uzasadniana jest zjawiskiem podwójnej dywidendy. W badanym okresie na podstawie danych Eurostatu stwierdzono niewielki wzrost znaczenia podatków środowiskowych, znacznie różniący się jednak w poszczególnych krajach UE. Zauważono, iż wielkość wpływów z tego tytułu powiązana jest ze zużyciem energii. W największych gospodarkach UE wpływy z podatków ekologicznych stanowią od 4,3% do 8,5% wszystkich wpływów podatkowych, co dla całej UE stanowi średnio 2,41% PKB.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

29-39

Physical description

Contributors

author
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026516

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_5958
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.