Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 39-53

Article title

Zakaz przyznawania pomocy publicznej względem zakładów publicznych prowadzących działalność gospodarczą

Authors

Content

Title variants

EN
Prohibition of granting public aid to public establishments conducting economic activity

Languages of publication

Abstracts

EN
This study is devoted to the subject of the functioning of publicly owned companies. It is worth emphasizing that it is still an unexplained and contentious issue. As rightly indicated in administrative law doctrine, the growing dissonance between the scope of duties of public administration and the opportunity to implement them, as well as the challenges facing the realities of administrative law mean that the issue of the activity of publicly owned establishments requires the analysis of specific research dilemmas.
PL
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone zakresowi przedmiotowemu działalności zakładów publicznych. Warto bowiem podkreślić, że problematyka funkcjonowania form działania zakładów to nadal kwestia niewyjaśniona i sporna. Jak słusznie podkreśla się w doktrynie prawa administracyjnego, narastający dysonans pomiędzy zakresem obowiązków administracji publicznej, a sposobnością ich realizacji, a ponadto wyzwania stające przed realiami prawa administracyjnego, powodują że zagadnienie przedmiotu działalności zakładów publicznych wymaga przeanalizowania konkretnych dylematów badawczych.

Publisher

Year

Issue

2

Pages

39-53

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026609

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_6160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.