Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 3 | 49-66

Article title

Prawnoekonomiczne aspekty funkcjonowania VAT w rolnictwie

Content

Title variants

EN
Legal and economic aspects of VAT in agriculture

Languages of publication

Abstracts

EN
The main objective of this paper is to present legal and economic problems associated with the functioning of VAT in farming. The key issue concerns the assessment of economic and financial effects of value added tax on an agricultural holding. A farmer accounts for VAT on a flat-rate basis or on a general basis. Webpages offering online “calculators” which are supposed to help farmers asses the results of switching from the flat-rate method to a general basis method, as well as selected research on the topic of VAT in agriculture published between 2000 and 2016 have been analysed. As it turned out, in spite of the fact that VAT in farming has been functioning for several years, the it has been wrongly interpreted and the economic effects of the resignation of farmers from the flat-rate status have been incorrectly presented.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych dylematów prawnoekonomicznych związanych z funkcjonowaniem VAT w rolnictwie. Kwestia kluczowa dotyczy oceny skutków ekonomicznych i finansowych podatku od wartości dodanej w gospodarstwie rolnym. Rolnik rozlicza VAT w systemie ryczałtowym lub według zasad ogólnych. Przeanalizowano strony internetowe zawierające „kalkulatory” wspomagające obliczenia skutków rezygnacji rolników z ryczałtu i przejścia na zasady ogólne oraz wybrane publikacje z lat 2000-2016 podejmujące problematykę VAT w rolnictwie. Okazało się, że pomimo kilkunastoletniego obowiązywania tego podatku w rolnictwie jego zasady funkcjonowania są niewłaściwie interpretowane i wiele wątpliwości wzbudzają prezentowane przez poszczególnych autorów skutki ekonomiczne przejścia na zasady ogólne.

Publisher

Year

Issue

3

Pages

49-66

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026637

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_6691
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.