Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 23-37

Article title

Impact of the COVID-19 pandemic on environmental degradation. Theoretical considerations based on the environmental Kuznets curve

Content

Title variants

PL
Wpływ pandemii COVID-19 na degradację środowiska. Rozważania teoretyczne oparte na środowiskowej krzywej Kuznetsa

Languages of publication

Abstracts

EN
This paper investigates how the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic affects environmental degradation. We assume that the pandemic results in restrictions in economic activity and disruption of the global supply chain. The methodological approach taken in this study is based on the Kuznets environmental curve. We are using deterministic dynamic models to explain environment degradation and economic destabilization. Our findings suggest several courses of action for economic policy. For example, that optimal stimulation of the economy in the current crisis could take place through the support of environmentally friendly investments and legal and organizational solutions.
PL
W artykule został rozważony problem kryzysu spowodowanego wystąpieniem pandemii COVID-19. Założono, że w wyniku pandemii następuje wprowadzenie restrykcji ograniczających aktywność gospodarczą oraz zakłócenie globalnego łańcucha dostaw. Zbadano również w jaki sposób destabilizacja gospodarki wywołana pandemią COVID-19 wpływa na degradację środowiska. Wykorzystano w tym celu koncepcję środowiskowej krzywej Kuznesta. Destabilizacja i degradacja środowiska zostały objaśnione za pomocą deterministycznych modeli dynamicznych. Na podstawie analizy tych modeli sformułowano zalecenia dla polityki gospodarczej, sugerując m.in., że optymalna stymulacja gospodarki w kryzysie mogłaby odbywać się przez wsparcie inwestycjami oraz przez przyjaznymi środowisku rozwiązania prawno-organizacyjne.

Publisher

Year

Issue

2

Pages

23-37

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026591

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_9209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.