Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 55-70

Article title

Migracje zarobkowe jako sposób na pozyskanie pracowników w latach 2009-2020

Content

Title variants

EN
Labour migration as a way to recruit employees in the years 2009-2020

Languages of publication

Abstracts

EN
The shortage of employees in the economy is a phenomenon that is becoming more and more noticeable in developed countries. Many enterprises find it increasingly difficult to recruit employees from the domestic labor market, which is related to demographic changes and the mismatch between education system and market requirements. The solution to the problem is the employment of employees from other countries. Therefore the purpose of the article is to show that the employment of economic immigrants is one of many solutions to the problem of staff recruitment . The first part of the article discusses the impact of migration on labor market. Then the situation on the Polish labor market is presented. The final part of the article presents data on the employment of foreigners in Poland and the results of research conducted among Polish entrepreneurs on the employment of immigrants.
PL
Niedobór pracowników w gospodarce jest zjawiskiem coraz bardziej zauważalnym w krajach rozwiniętych. Wielu przedsiębiorstwów ma trudności z rekrutacją pracowników z krajowego rynku pracy, co wiąże się ze zmianami demograficznymi oraz niedopasowaniem szkolnictwa do wymogów rynku. Rozwiązaniem problemu jest zatrudnianie pracowników z innych krajów, dlatego celem artykułu było przedstawianie, że zatrudnienie imigrantów zarobkowych stanowi jedną z dróg pozyskania pracowników. W pierwszej części artykułu omówiono wpływ migracji na rynek pracy. Następnie przedstawiono sytuację na polskim rynku pracy. Zaprezentowano także dane dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców na temat zatrudniania imigrantów.

Publisher

Year

Issue

2

Pages

55-70

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026587

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_9593
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.