Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 73-85

Article title

Bezpieczeństwo ekonomiczne regionów w polityce społeczno-gospodarczej państwa

Content

Title variants

EN
Economic security of regions in the socio-economic policy of the state

Languages of publication

Abstracts

EN
An important area of the state security is economic security, which can also be analyzed in terms of regions and regional systems. The article presents the economic security of regions as a determinant and basis for actions in the socio-economic policy of the state. The essence of economic security of the regions was pointed out, taking into account its selected types and dimensions. The concept of socio-economic policy of the state in the field of economic security of regions was proposed. The assumptions of the National Strategy for Regional Development were analyzed with reference to the economic security of regions in Poland. The paper ends with conclusions.
PL
Ważną dziedziną bezpieczeństwa państwa jest bezpieczeństwo ekonomiczne, które można również analizować w aspekcie regionów i układów regionalnych. W artykule zaprezentowano bezpieczeństwo ekonomiczne regionów jako uwarunkowanie i płaszczyznę oddziaływań polityki społeczno-gospodarczej państwa. Wskazano na istotę bezpieczeństwa ekonomicznego regionów z uwzględnieniem jego wybranych rodzajów i wymiarów. Zaproponowano koncepcję polityki społeczno-gospodarczej państwa w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego regionów. Przeanalizowano założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego z odniesieniem do bezpieczeństwa ekonomicznego regionów w Polsce. W zakończeniu zawarto wnioski.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

73-85

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026548

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_9943
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.