Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 131-151

Article title

Procesy deindustrializacji i reindustrializacji przestrzeni miejskich na przykładzie Lublina

Content

Title variants

EN
Processes of deindustrialization and reindustrialization of urban spaces: The Lublin example

Languages of publication

Abstracts

EN
The changes taking place in the industrial sector in Lublin after 1989 can be divided into several stages. The political transformation, as well as political and socio-economic changes, verified the functioning of economic entities. After the liquidation of large industrial plants and the associated mass layoffs, Lublin became a symbol of the collapse of the manufacturing sector, which was reflected in a 75% drop in the number of people employed in the industry. The years 1994–1997 were the period of development of entrepreneurial mindsets and improvement of the situation on the labour market. However, the beginning of the 21st century brought another two inheritance phases: the delayed, post-transformation deindustrialisation of the city in 1999–2002 and the global financial and economic crisis in 2008. From that point on, Lublin started to record successes. Poland’s accession to the European Union, the creation of the Lublin Subzone of the Special Economic Zone, and at the same time the conscious and skillful economic policy led to the unprecedented dynamics of the economic development of the city and the increasingly rapid development of highly developed manufacturing sector in terms of technology.
PL
Zmiany zachodzące w sektorze przemysłu w Lublinie po 1989 r. można podzielić na kilka etapów. Transformacja ustrojowa, a przy tym przemiany polityczne i społeczno-ekonomiczne, zweryfikowały funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Po likwidacji dużych zakładów przemysłowych i związanych z tym masowych zwolnieniach Lublin, z miasta znanego z dobrze rozwiniętego przemysłu, stał się symbolem upadku sektora produkcji, czego przejawem był spadek liczby osób pracujących w przemyśle o 75%. Lata 1994–1997 to warunkowany m.in. dobrą koniunkturą rozwój postaw przedsiębiorczych i poprawa sytuacji na rynku pracy. Jednak początek XXI wieku przyniósł kolejne dwie fazy spadkowe: opóźnioną, post-transformacyjną deindustrializację miasta w latach 1999–2002 i globalny kryzys finansowy i gospodarczy w 2008 r. Utworzenie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a przy tym świadomie i umiejętnie prowadzona od 2011 roku polityka gospodarcza, doprowadziły do niespotykanej dotąd dynamiki rozwoju gospodarczego miasta i kreacji wysoko rozwiniętego pod względem technologicznym przemysłu.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

131-151

Physical description

Contributors

author
  • Szkoła Główna Handlowa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1026538

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_ppe_9947
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.