Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 40 | 1 | 7-23

Article title

The National Air Pollution Control Programme in Poland – Selected Legal Issues

Authors

Content

Title variants

EN
The National Air Pollution Control Programme in Poland – Selected Legal Issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł skupia się na wskazaniu zobowiązań Polski wynikających z art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE[1]. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań prawnych przyjętych w krajowym programie ograniczania zanieczyszczeń powietrza (dalej: KPOZP) w Polsce, z wcześniejszym umiejscowieniem tego dokumentu na tle innych prawnych instrumentów ochrony powietrza, oraz ocena jego skuteczności.
EN
The article focuses on Poland’s obligations arising from Article 6 of the Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC[1]. The objective of the article is to present legal solutions adopted in the National Air Pollution Control Programme (further referred to as the NAPCP) in Poland. This is preceded by an analysis of this document in the context of other legal instruments for environmental protection, and an evaluation of its effectiveness.

Year

Volume

40

Issue

1

Pages

7-23

Physical description

Dates

published
2020-03-31

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_recl_4981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.