Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 40 | 1 | 163-187

Article title

Pursuit of Non-Pecuniary Loss and Pecuniary Damage Compensation for Spoiled Holiday

Authors

Content

Title variants

EN
Pursuit of Non-Pecuniary Loss and Pecuniary Damage Compensation for Spoiled Holiday

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od 1 lipca 2018 r. obowiązują przepisy ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która reguluje prawa podróżnych za "zmarnowany urlop". Ustawa o imprezach turystycznych zastąpiła poprzednią regulację wynikającą z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, wprowadzając zdecydowanie szerszy zakres odpowiedzialności przedsiębiorców działających w branży turystycznej, co miało ułatwić poszkodowanym dochodzenie roszczeń. W artykule przybliżono sposób naprawiania szkody za utratę przyjemności z wakacji w poprzednim oraz obowiązującym stanie prawnym. Następnie Autorka przedstawiła przebieg postępowania sądowego, zarówno w sytuacji gdy podróżny zdecyduje się na postępowanie grupowe, jak również gdy indywidualnie wytoczy powództwo. Autorka zwraca uwagę na konieczność właściwego przygotowania się przez podróżnego do procesu cywilnego ze względu na spoczywający na nim ciężar dowodu, omawia także wady i zalety poszczególnych rozwiązań prawnych.  
EN
Since 1st July, 2018, the provisions of the 24th November, 2017 Act on package travel and linked travel arrangements, which deals with the rights of wronged tourists under the so-called spoiled holiday have been in force. The Act on package travel replaced the previous regulation, resulting from the 29th August 1997 Act on hotel tour leaders and tourist guides services, introducing a much broader scope of liability for entrepreneurs operating in the tourism industry, which was to facilitate the pursuit of claims. The article presents the method of repairing damage for the loss of pleasure from vacation in the previous and applicable legal status. Then, the author presents the course of court proceedings, both when the traveller decides to take group proceedings, as well as when he / she individually brings an action. The author draws attention to the need for the traveller to properly prepare for the civil proceedings due to the burden of proof on him/her, and also discusses the advantages and disadvantages of certain legal solutions.  

Year

Volume

40

Issue

1

Pages

163-187

Physical description

Dates

published
2020-03-31

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_recl_5737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.