Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 33-46

Article title

Media ethics within the fake news challenges during the Covid-19 pandemic

Content

Title variants

DE
...
PL
Media ethics within the fake news challenges during the Covid-19 pandemic
RU
...

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Every profession needs professional ethics, but some occupations, such as jour­nalism, have special importance and a wide relationship with many people in society, so professional ethics is essential in this case. When the journalists income is at stake, what will their professional ethics be like? The Covid-19 pandemic 2020 is threatening the existence of journalism and the news. Journalists are having a hard time reporting on the pandemic. Between the issue of safety of the journalists, and the implementation of responsibility for reporting, journalists must put ethical issues at the top. This article analyzes the impact of fake news on the press and the ethical responsibili­ty of journalists when reporting on the Covid-19 epidemic. Ethical behavior and social responsibility of journalists arise in professional journalism. A conflict may occur be­tween professional obligations and basic human impulses of a journalist. They can fight to maintain their sense of fairness, balance, and objectivity. At the same time, they may be asked to lie. Their actions can cause real harm to the public, which in turn causes ethical dilemmas.  
PL
W wykonywaniu każdego zawodu należy kierować się zasadami etyki, jednak w niektórych profesjach, takich jak dziennikarstwo, wymagających szczególnej relacji ze społeczeństwem i poszczególnymi ludźmi, etyka zawodowa jest niezwykle ważna. Jaką postawę etyczną przyjmie dziennikarz w sytuacji, w której od jego postępowania będą zależały jego dochody? W tym roku pandemia Covid-19 zagraża istnieniu dziennikarstwa i przepływowi informacji. Relacjonowanie wydarzeń związanych z pandemią nie jest ła­twe. Kiedy w grę wchodzi bezpieczeństwo dziennikarzy, jak również odpowiedzialność za rzetelne przekazywanie informacji, stawianie etyki na pierwszym miejscu powinno być dla nich priorytetem. W artykule autorzy analizują wpływ fałszywych informacji na prasę i odpowiedzial­ność moralną dziennikarzy relacjonujących wydarzenia związane z pandemią Covid-19. W profesjonalnym dziennikarstwie wzrasta zapotrzebowanie na etyczne postępowanie i występuje odpowiedzialność społeczna. Możliwy jest konflikt interesów pomiędzy zobowiązaniami zawodowymi, a podstawowymi ludzkimi odruchami. Z jednej strony toczy się walka o zachowanie poczucia sprawiedliwości, równowagi i obiektywności, z drugiej – nadchodzi polecenie z góry, aby zniekształcić prawdę. Twoje działania mogą naruszyć dobro publiczne i wywołać dylematy moralne.

Year

Issue

2

Pages

33-46

Physical description

Dates

published
2020-12-22

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sanp_11465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.