Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 21-64

Article title

Cutting the Gordian Knot: Turkish Foreign Policy Towards Cyprus During AK Party Era (2002-2020)

Content

Title variants

PL
Cutting the Gordian Knot: Turkish Foreign Policy Towards Cyprus During AK Party Era (2002-2020)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Cyprus Dispute is one of the fundamental foreign policy issues in Turkish foreign policy since the 1950s. Cyprus Dispute has often been perceived as an issue above petty politics in Turkey, and almost all Turkish political parties supported the Turkish State’s involvement in Cyprus since the 1960s and Cyprus Peace Operation in 1974. However, after AK Party came to power in 2002, with the main motive of preventing a secular nationalist military coup, as well as with the aim of becoming a full member of the European Union (EU), the party adopted a proactive foreign policy favoring the solution in the island. That is why Turkey and Turkish Cypriots actively supported the Annan Plan referendum in 2004. However, upon the rejection of the settlement plan by Greek Cypriots and EU’s decision to accept Greek Cypriot government as an EU member and the only representative of the Cyprus Republic, Cyprus Dispute has transformed into a problem spoiling not only Turkish-Greek and Turkish-Cypriot relations but also Turkish-EU relations. In the 2010s, the Cyprus Dispute gained a new dimension with the gas discoveries and agreements made by the Greek Cypriot administration. So far, energy politics could not be used as a leverage to promote the solution on the island, and the dispute has transformed into a more complex problem with many layers.
PL
Spór Cypryjski jest jednym z najważniejszych zagadnień w tureckiej polityce zagranicznej od lat pięćdziesiątych. Jest on przeważnie postrzegany jako sprawa ponad podziałami politycznymi, i prawie wszystkie tureckie partie polityczne popierają zaangażowanie państwa tureckiego na Cyprze od lat sześćdziesiątych i od Cypryjskiej Operacji Pokojowej w 1974 roku. Jednakże, po tym jak Partia AK (Partia Sprawiedliwości i Rozwoju) doszła do władzy w 2002 roku, z głównym motywem zapobieżenia świeckiego narodowego zamachu stanu, jak również mając na celu osiągnięcie pełnego członkostwa w Unii Europejskiej, partia ta przyjęła pro-aktywną politykę zagraniczną sprzyjającą rozładowaniu sytuacji na tej wyspie. Właśnie dlatego Turcja i tureccy Cypryjczycy aktywnie poparli referendum w ramach planu Annana w 2004 roku. Jednakże, po odrzuceniu planu ugody przez greckich Cypryjczyków, i po decyzji Unii Europejskiej o zaakceptowaniu rządu grecko-cypryjskiego jako członka UE i jedynego reprezentanta Republiki Cypru w tej wspólnocie, Spór Cypryjski stał się problemem, psującym stosunki nie tylko turecko-cypryjskie i grecko-cypryjskie, ale również te pomiędzy Turcją a Unią Europejską. W 2010 roku, wraz z odkryciem złóż gazu ziemnego i porozumieniami zawartymi przez administrację grecko-cypryjską, Spór Cypryjski nabrał nowego wymiaru. Jak dotąd polityka energetyczna nie mogła być użyta jako instrument w promowaniu rozwiązania na wyspie, tymczasem spór przekształcił się w o wiele bardziej skomplikowany problem, z wieloma wymiarami.  

Year

Issue

1

Pages

21-64

Physical description

Dates

published
2020-06-30

Contributors

author
author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sanp_9838
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.