Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 7-19

Article title

Clericus quidam crimine carnis. Legal and Iconographic Intricacies in Causa 15 of Gratian's Decretum

Content

Title variants

PL
Clericus quidam crimine carnis. Legal and Iconographic Intricacies in Causa 15 of Gratian's Decretum

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Artykuł podejmuje problem ukazania ikonografii Causae XV w Dekrecie Gracjana. Problem postawiony przez bolońskiego kamedułę dotyczy, po pierwsze, oskarżenia przez kobietę, z którą zgrzeszył duchowny, a po drugie, stosowania tortur w procesie kanonicznym. W obu przypadkach autor Dekretu rozstrzyga problem powołując się również na prawo rzymskie: między innymi cytując Digesta czy Kodeks Dioklecjana. Miniatury ilustrujące tę Causa, a więc i ten sam tekst, różnią się swoją ikonografią w zależności od czasu i miejsca wykonania konkretnego egzemplarza manuskryptu. Wynika to przede wszystkim z odmiennych, lokalnych tradycji prawnych, np. w średniowiecznych państwach włoskich.
PL
The article analyses a problem of the iconography in Causa XV in the Gratian’s Decretum. The problem posed by the Bolognese Camaldolese monk firstly concerns the accusation by the woman with whom the priest sinned and secondly the use of torture in the canonical process. In both cases, the author of the Decretum resolves the problem also citing Roman law, among others, by citing Digest or the Diocletian’s Code. Miniatures illustrating this Causa, and thus the same text, are different in their iconography depending on the time and place where the specific copy of the manuscript was made. This is mainly due to different, local traditions (e.g. in the medieval Italian countries).

Publisher

Year

Issue

4

Pages

7-19

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_10604
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.