Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 157-193

Article title

Pontius Pilate as a Late Antiquity and Early Medieval Judge – Iconographic Representations

Content

Title variants

PL
Pontius Pilate as a Late Antiquity and Early Medieval Judge – Iconographic Representations

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The image of a judge in Late Antiquity is shrouded in mystery as visual artefacts depicting court proceedings are scarce. Early Christian sarcophagi and miniatures adorning early manuscripts help in researching this topic. Illustrations of the trial of Jesus found there fully represent jurisprudence of the 4th and 5th century. Western artists had no knowledge of the hearing held at the beginning of the first century in Jerusalem, in a Roman province, hence they recreated what they knew from experience. The pictures presenting the trial of Jesus are probably the most important iconographic evidence of court proceedings in which a judge and an accused stand facing each other. Based on the iconography analysed, we can see that certain elements are recurrent. They include a curule seat, crossed legs of the judge, a laurel wreath, a table, presence of other persons wearing soldiers’ uniforms and clerks, whose role was probably that of a record taker. The image of Pilate in Late Antiquity is, in fact, a representation of early court scenes.
PL
Wizerunek późno antycznego sędziego pozostaje owiany tajemnicą, ponieważ wizualne artefakty obrazujące procesy sądowe należą do rzadkości. Zabytkami pomagającymi rozpoznać ten temat są sarkofagi wczesnochrześcijańskie oraz iluminacje zawarte we wczesnych manuskryptach. Znajdujące się tam przedstawienia sądu nad Jezusem w pełni odwołują się do kultury prawnej IV i V w. Zachodni twórcy nie mieli wiedzy na temat procesu, który odbył się na początku I w. w Jerozolimie, prowincji rzymskiej. Z tego powodu przedstawiali to, co znali z doświadczenia. Obrazy Sądu nad Jezusem są prawdopodobnie najważniejszymi świadectwami ikonograficznymi przywołującym wydarzenia prawne, w których sędzia i oskarżony stoją naprzeciw siebie. Na podstawie przeanalizowanej ikonografii możemy zauważyć, że pewne elementy powtarzają się. Należą do nich krzesło kurulne, skrzyżowane nogi sędziego, wieniec laurowy, stół, obecność innych osób w strojach żołnierskich, a także urzędników, którzy być może pełnili funkcje protokolantów. Późno antyczne wyobrażenia Piłata są w istocie odwzorowaniem wczesnych scen sądowych.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

157-193

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_10613
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.