Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 19-36

Article title

Jan Paweł II jako promotor świętości

Authors

Content

Title variants

EN
John Paul II as promoter of holiness

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Po przywołaniu badań ks. prof. Henryka Misztala nad świętością kanonizowaną według Jana Pawła II, Autor ukazuje najpierw znaczenie odnowienia procedury kanonizacyjnej dla promocji świętości (I). Następnie przybliża efektywność stosowania Konstytucji i Norm z 1983 r., nadal aktualnych, tylko doposażonych przez Instrukcję Sanctorum Mater wydaną za pontyfikatu Benedykta XVI oraz normy o administrowaniu funduszami procesów i regulamin konsulty medycznej za papieża Franciszka. Promocja świętości przez praktykę publicznego jej uznawania (p. II) – odzwierciedla statystykę beatyfikacji i kanonizacji przeprowadzonych przez Jana Pawła II w ciągu 27 lat pontyfikatu. Ich znaczenie w dziele nowej ewangelizacji i wychowaniu do świętości (III) doceniają i rozwijają również późniejsi papieże.
EN
After presenting research of Rev. Prof. Henryk Misztal concerning canonized holines according to John Paul II, the Author at the beginning shows the importance of renewing the canonization procedure for the promotion of holiness (I). He then describes the effectiveness of the 1983 Constitution and Norms, being in force, and reinforced by the Instruction Sanctorum Mater issued by Pope Benedict XVI and by the norms regarding the administration of the process funds and the rules for medical consulting committee issued by Pope Francis. The promotion of holiness through the practice of its public recognition (II) - reflects the statistics of beatification and canonization carried out by John Paul II during the 27 years of his pontificate. Their importance in the work of new evangelization and upbringing for holiness (III) is appreciated and developed by later popes.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

19-36

Physical description

Dates

published
2017-12-31

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_292
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.