Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 | 73-100

Article title

Interpretacja ustaw kanonicznych, a nowa ewangelizacja: innowacyjna lekcja świętego Jana Pawła II

Authors

Content

Title variants

EN
Interpretation of canonic laws and new evangelization: the innovative lesson of Saint John Paul II

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Realizując podstawowy cel artykułu, jakim jest uwypuklenie wkładu Jana Pawła II w rozwój nauki kanonistycznej, Autor wychodzi od zwrócenia uwagi na podstawowe dla współczesnego kanonisty ukierunkowanie teologiczne, nakreślone z odwołaniem się do zbiegających się rocznic (wizyty Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., Objawień Fatimskich oraz ofiarowania się Miłości Miłosiernej przez św. Teresę z Lisieux). Wyjątkowe znaczenie Papieża-Polaka dla odnowy prawa kanonicznego ukazane jest przez zwrócenie uwagi na jego aktywność legislacyjną oraz wkład w rozwój metodologiczny i epistemologiczny nauki kanonistycznej. Autor wyraża przy tym przekonanie, że stworzony w ten sposób obraz powinien zostać uzupełniony o wnioski wyprowadzone z analizy związku doświadczenia mistycznego Jana Pawła II z jego aktywnością legislacyjną.
EN
By implementing the fundamental goal of the article, which is to highlight the impact of John Paul II on the development of canonic studies, the Author starts by pointing out the theological focus fundamental for the contemporary canonist, outlined with reference to coinciding anniversaries (John Paul II’s visit at the Catholic University of Lublin, the promulgation of 1917 Code of Canon Law, Fatima Apparitions and St Therese of Lisieux’s offering herself to Merciful Love).The extraordinary meaning of the Polish Pope for the renewal of Canon Law is shown by pointing out his legislative activeness and his contribution to the methodological and epistemological development of canonic studies. The author expresses his conviction that the picture thus created should be completed with conclusions drawn from the analysis of the connection between the mystic experience of John Paul II with his legislative activity.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

73-100

Physical description

Dates

published
2017-12-31

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.