Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 | 139-151

Article title

Glosa do orzeczenia NSA z dnia 6 października 2016 r., II GSK 3491/15

Authors

Content

Title variants

EN
A gloss to the rule of the Supreme Administrative Court of 6th October 2016 II GSK 3491/15

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylał decyzję Ministra Zdrowia o odmowie dopuszczenia stowarzyszenia zrzeszającego pacjentów do postępowania o objęcie leku refundacją jako uczestnika na prawach strony. Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu orzeczenia postawił szereg twierdzeń, które prowadzą do wniosku, iż udział organizacji społecznych w postępowaniu refundacyjnym jako uczestników na prawach strony jest możliwy. Rozstrzygnięcie takie należy uznać za prawidłowe, jednak może ono mieć daleko idące konsekwencje dla postępowania refundacyjnego. W szczególności zagrożona może być poufność danych, a co za tym idzie, interes wnioskodawców. Sugerowane jest zatem wprowadzenie szczególnych regulacji co do udziału organizacji społecznych w postępowaniu refundacyjnym.
EN
The Supreme Administrative Court sustained the judgement of the Provincial Administrative Court in Warsaw, which repealed the Minister’s of Health decision to refuse the admission of the patients association to the proceeding as participant with the right of party to proceedings. In his judgment the SAC proposed a series of statements which lead to the conclusion that the participation of community organisations in the reimbursement proceeding as participants with rights of parties is possible. Such settlement should be deemed legitimate, although it may have far-reaching consequences for the reibursement proceeding. The confidentiality of data and consequently applicants' interest, might be particularly at risk. Therefore, an implementation of particular regulations concerning the participation of community organisations in the reimbursement proceeding is suggested.

Publisher

Year

Issue

3

Pages

139-151

Physical description

Dates

published
2017-09-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_3301
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.