Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2 | 55-70

Article title

Bezpieczeństwo i porządek publiczny a konstytucyjna ochrona pokojowych zgromadzeń - rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego przed sejmem w grudniu 2016 r. - Studium przypadku w tle z niemieckim prawem o zgromadzeniach

Authors

Content

Title variants

EN
Safety and public order against constitutional protection of peaceful assemblies – spontaneous assembly dismantling at the parliament sit in December 2016 – case study with German law of assemblies in the background

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest pokazanie demokratycznej wartości zgromadzeń spontanicznych oraz problematyki związanej z ich rozwiązywaniem. Do rozważań nad przedmiotową problematyką dołączona zostanie analiza kazusu spontanicznego protestu przed Sejmem w grudniu 2017 r. pod kątem legalności jego rozwiązania. Brak w polskim porządku prawnym regulacji prawnych w zakresie kontroli nad rozwiązaniem zgromadzenia spontanicznego skłania do refleksji de lege ferenda. W ostatniej części prezentowane są rozwiązania niemieckie, które skutecznie funkcjonują w Niemczech już od kilkudziesięciu lat.
EN
The aim of the paper is to present the democratic value of spontaneous assemblies and the problematic of their dismantling. It contains the legal analysis case of the spontaneous assembly dismantling legality at the parliament sit in December 2016. Lack of legal supervision over the spontaneous assembly dismantling in Polish law encourages de lege ferenda reflection. Due to that German legal solutions in this field were presented.

Publisher

Year

Issue

2

Pages

55-70

Physical description

Dates

published
2017-06-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_3322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.