Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 53-87

Article title

Podmioty przestępstw korupcyjnych w świetle dokumentów międzynarodowych i aktów prawa polskiego

Content

Title variants

EN
Subject of corruption offences in the light of international documents and acts of Polish law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Określenie kręgu podmiotów zdolnych do ponoszenia odpowiedzialności karnej za czyny korupcyjne ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia korupcji w obu sektorach: publicznym i prywatnym. W opracowaniu poddano analizie dokumenty odnoszące się do zjawiska korupcji przyjmowane pod auspicjami międzynarodowych organizacji rządowych o charakterze powszechnym i regionalnym oraz przepisy prawa krajowego. Głównym zamierzeniem było określenie zakresu znaczeniowego poszczególnych kategorii podmiotów krajowych w sektorze publicznym, tj.: „funkcjonariusza publicznego” oraz „osoby pełniącej funkcję publiczną”, jak również „podmiotów zagranicznych” funkcjonujących w wymiarze międzynarodowym, całość dopełnia określenie podmiotów sektora prywatnego.
EN
Determination of persons capable of carrying criminal liability for acts of corruption is essential for understanding corruption in both sectors: public and private. The paper analyzed international anti-corruption documents adopted by global and regional international governmental organizations as well as polish law. The main object of the paper is to identify the definitions and scope of understanding of subjects of the corruption offences in the national public sector such us: „public officer” and „person who perform public function”, as well as „foreign entities” operating in the international level and subject of the private sector.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

53-87

Physical description

Dates

published
2017-03-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_3356
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.