Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 89-99

Article title

Łączenie pracy z opieką i wychowaniem dziecka w świetle przepisów prawa pracy

Content

Title variants

EN
Combining work with child care in the light of labour laws

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia możliwości łączenia urlopów związanych z rodzicielstwem z wykonywaniem pracy. Zasadniczym celem urlopów związanych z rodzicielstwem jest sprawowanie opieki i wychowanie dzieci. Jednak mając na uwadze m.in. polski rynek pracy oraz sytuację finansową rodziców ustawodawca przewidział dla pracowników – rodziców możliwość łączenia sprawowanej opieki z pracą. Pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim i urlopie wychowawczym ma prawo podjąć pracę zarówno u pracodawcy, który udzielił mu takiego urlopu, jak i u innego pracodawcy oraz inną działalność, a także naukę lub szkolenie. Ważne aby podjęta praca lub inna działalność nie wykluczała możliwości realizacji celu udzielonego urlopu, tj. sprawowania opieki nad dzieckiem.
EN
The article presents the possibility of combination of leaves connected with parenthood with performance of work. The primary objective of leaves connected with parenthood is providing care and upbringing to children. However, bearing in mind such elements as the Polish employment market and financial position of the parents, the legislator has provided with parent employees with possibility to combine child care with work. An employee on parental leave can undertake work at the enterprise of the employer who awarded the said leave as well as for another employer or undertake a different activity, also education or training. It is important that the undertaken work or other activity cannot exclude the possibility of obtaining the objective of the provided leave, i.e. taking care over the child.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

89-99

Physical description

Dates

published
2017-03-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_3359
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.