Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 179-200

Article title

Klasyfikacje agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej

Content

Title variants

EN
Classifications of decentralised agencies of the European Union

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prezentowany artykuł ma na celu dokonanie klasyfikacji agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej. Jako podstawy dokonania klasyfikacji przyjęto podejścia: temporalne, instrumentalne, strukturalne i funkcjonalne. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że szereg klasyfikacji agencji (np. dokonana ze względu na charakter ich kompetencji) dowodzi, że agencje bardzo często wymykają się próbom ich klasyfikacji. W związku z tym Autor zauważa, że pomimo ich znacznej wartości dla lepszego zrozumienia oraz uporządkowania działalności agencji i funkcji przez nie wykonywanych, wszelkie ich klasyfikacje należy traktować z dużą ostrożnością.
EN
The article aims to present the classifications of decentralised agencies of the European Union. As a basis for classifications the Author used temporal, instrumental, structural as well as functional approach. The analysis in this paper clearly shows, that some of the classification of the EU agencies (eg. instrumental classification), show that the EU agencies very often defy attempts to classify them. For this reason, the Author notes, that despite their value for better understanding and bringing structure and insight into the functioning of EU agencies, all their classifications should be treated with some caution.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

179-200

Physical description

Dates

published
2017-03-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_3370
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.