Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 | 29-47

Article title

Prawo polowania - nienazwana instytucja prawa łowieckiego

Content

Title variants

EN
Hunting rights – unnamed institution of Polish hunting law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest „prawo polowania”, rozumiane jako prawo podmiotowe do polowania na określonym gruncie. Pomimo iż określenie to nie jest używane przez ustawę Prawo łowieckie, to prawo polowania, jako instytucja prawa łowieckiego, nadal istnieje na gruncie tej ustawy. Przysługuje ono państwu (a właściwie Skarbowi Państwa). Świadczą o tymprzede wszystkim te przepisy ustawy, które określaja, kto wydzierżawia obwody łowieckie i komu przypada czynsz dzierżawny. Jeśli chodzi o konstrukcję prawa polowania to ma ono wiele cech prawa rzeczowego. Mimo więc, że prawo polowania nie należy do żadnej z trzech kategorii praw rzeczowych wyróżnionych w ich systematyce –prawo własności, prawo użytkowania wieczystego i ograniczone prawa rzeczowe, należy stwierdzić,że jest ono quasi prawem rzeczowym.  
EN
The present article deals with hunting rights understood as a subjective right to hunt on a given territory. It is the thesis of the present study that even though not named, hunting rights, as a legal institution, exist in Polish hunting law currently in force. This is evidenced by the fact that certain of its other institutions, in particular hunting preserve and hunting lease, rely upon this concept and cannot be properly understood without it. The present analysis tests the premise that hunting rights are real rights (iura in rem). Although they are not included in the list of the real rights mentioned in the Civil Code, they nevertheless have the characteristics of real rights. As hunting rights have the characteristics of real rights, but cannot be treated as such for the formal reason indicated above, it is proposed that they be considered quasi rights.

Publisher

Year

Issue

3

Pages

29-47

Physical description

Dates

published
2018-09-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4589
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.