Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 | 159-172

Article title

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r., III CZP 19/15, LEX nr 1679823

Content

Title variants

EN
Gloss on Supreme Court resolution of 13 May 2015, III CZP 19/15, LEX 1679823

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem glosy jest uchwała Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r. (III CZP 19/15), w której Sąd Najwyższy stwierdził, że „przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody przewidzianej w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia  1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (jedn. tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 464)”. Sąd Najwyższy za bezwzględnie niedopuszczalne uznał udzielenie przez rodziców pełnomocnictwa ogólnego do wykonywania wszystkich czynności z zakresu władzy rodzicielskiej. Autorka, aprobując co do zasady zajęte przez Sąd Najwyższy stanowisko, analizuje związane z nim szczegółowe zagadnienia, pominięte przez Sąd Najwyższy, skupiając się na wymogach, jakie powinna spełniać osoba pełniąca funkcję pełnomocnika, a także na kwalifikacji udzielenia analizowanego pełnomocnictwa jako istotnej sprawy dziecka. Zdaniem autorki udzielenie pełnomocnictwa do wyrażenia zgody  powinno być stosowane w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, przy uwzględnieniu zastrzeżeń, wynikających z prawa cywilnego i medycznego.
EN
The subject of the gloss is Supreme Court’s Resolution of 13 May 2015 (III CZP 19/15). According to the resolution: “a legal representative of a minor may grant a power of attorney to submit a declaration of consent provided for in art. 34.3 of Medical Professions Act of 5 December 1996 (consolidated text: Dz. U. of 2015 item 464)”. The Supreme Court declared absolutely inadmissible power of attorney to carry out parental authority. The Author is of the opinion that the presented resolution is to be approved. The Author analyses several specific issues, which were omitted by the Supreme Court, like requirements to be met by attorney or qualification of the power of attorney to important matters. According to the author power of attorney to submit a declaration of consent should be applied in completely exceptional situations, under taking into account objections arising from civil and medical law.

Publisher

Year

Issue

4

Pages

159-172

Physical description

Dates

published
2016-12-04

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4886
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.