Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 105-133

Article title

Zmiany w gospodarce finansowej spółdzielni socjalnej w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Spółdzielnia socjalna jest typem przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą oraz realizującym zadania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej swoich członków i pracowników. Działania te finansowane są z funduszy podmiotu pochodzącego z wkładu własnego ich członków oraz nadwyżki bilansowej uzyskanej przez podmiot w toku działalności. Podstawowym funduszem jest fundusz zasobowy stanowiący zabezpieczenie finansowych roszczeń podmiotów zewnętrznych. Spółdzielnia socjalna tworzy również fundusz fakultatywny związany z realizacją zadań statutowych. W ostatnim czasie ustawodawca dał tym podmiotom większą swobodę w zakresie prowadzenia działalności finansowej obniżając wielkość obowiązkowych środków wydatkowanych na powyższe fundusze oraz wprowadzając fundusz wzajemnościowy oraz fundusze zadaniowe na realizację konkretnych projektów gospodarczych. Szerszy opis ich wpływu na rozwój spółdzielni czytelnik znajdzie w artykule.
EN
Social cooperatives are important element of social economy in Poland. The main objectives of this organization are social and vocational reintegration. They are financed by membership fees and balance surplus which is basic part of cooperatives economy. The balance surplus is being divided between cooperative founds. Its supports finance security and economical development of social cooperatives at social and economical level. In the last year legislator gave possibility to create different founds by Social Cooperative General Assemble as for example those which support social cooperatives integration in the local market. More details reader will find in the article.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

105-133

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4895
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.