Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 61-77

Article title

Pieniactwo sądowe na przykładzie spraw toczących się przed Sądem Metropolitalnym w Lublinie

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Działania pieniaczy sądowych utrudniają funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, nie wyłączając sądownictwa kościelnego w sprawach o nieważność małżeństwa. Zadaniem procesu o nieważność małżeństwa jest dojście do prawdy obiektywnej o zaskarżonym małżeństwie. Nie można lekceważyć petenta, który w sposób „specyficzny”, próbuje dowieść pewnych racji co do swojego małżeństwa. Nie należy dopuścić, aby osoba owładnięta obłędem pieniaczym sterowała procesem i wymuszała na sędziach określone decyzje, zgodne z jej oczekiwaniami. Jednak należy pamiętać, że w większości przypadków, pieniactwo związane jest z zaburzeniami psychicznymi, a więc w sprawie bierze udział osoba chora, co determinuje określony sposób działania ze strony osób uczestniczących w postępowaniu. Wyróżnia się co najmniej trzy charakterystyczne przyczyny pieniactwa: paranoję, psychozę i warcholstwo, przy czym tylko dwie mają podłoże chorobowe, natomiast jedynie trzecia łączy się z osobowością lub charakterem człowieka.
EN
The activities of court barraters hinder the functioning of judiciary, including church judicature in the cases regarding the annulment of marriage. The purpose of the marriage annulment proceedings is to arrive at the objective truth about the challenged marriage. A petitioner who tries to prove certain reasons for his marriage in a “specific” way must not be disrespected. A person overwhelmed with the barratry fever must not be allowed to control the proceedings and force judges to make certain decisions in line with his or her expectations. However, one should bear in mind that in the majority of cases barratry is associated with some mental disorders. Consequently, a sick person is involved in the proceedings, which determines a specific way of conduct on the part of the people involved. There are at least three typical causes of barratry: paranoia, psychosis and rowdiness, with only two of them having a pathological background, while only the third one can be associated with human’s personality or character.

Publisher

Year

Issue

1

Pages

61-77

Physical description

Dates

published
2019-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4898
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.