Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 125-140

Article title

Zabronione zachowania męża pokrzywdzonego cudzołóstwem „Pasterz” Hermasa a lex Iulia de adulteriis

Authors

Content

Title variants

EN
Conducts prohibited to a husband injured by adultery. The Shepherd of Hermas and Lex Iulia de adulteries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analizie poddane zostały fragmenty „Pasterza” Hermasa oraz wyimki z „regulacji julijskich”, wyinterpretowane ze źródeł jurydycznych pochodzących z Digestów justyniańskich, przede wszystkim z tytułu Ad legem Iuliam de adulteriis coërcendis (D. 48, 5), celem ustalenia ewentualnych podobieństw i rozbieżności w zakresie odpowiedzialności męża pokrzywdzonego cudzołóstwem, tolerującego naruszenie obowiązku wierności. Badania skoncentrowane zostały na strukturze grzesznych, przestępnych zachowań męża cudzołożnicy, warunkach wykluczających grzeszność i przestępność oraz na zakazie zawierania ponownego związku małżeńskiego, związanym z cudzołóstwem.
EN
Fragments of The Shepherd of Hermas and excerpts from The Digest issued under Justinian I and, first of all, from Ad legem Iuliam de adulteriis coërcendis (D. 48, 5) are analyzed to find possible similarities and differences in the area of obligations of a husband wronged by adultery who tolerates infringement of marital fidelity. Our study is focused on the structure of sinful, prohibited conduct of the adulteress’ husband, conditions excluding sinfulness and misconduct and prohibition of remarriage (related to adultery).

Year

Issue

1

Pages

125-140

Physical description

Dates

published
2016-03-06

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4928
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.