Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1 | 143-159

Article title

Dziecko zeznaje – różne kraje, różne ujęcia

Content

Title variants

EN
The child as a witness - different countries, different regulations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Z dozą przekonania należy wskazać, iż dobro dziecko powinno być priorytetem we wszystkich ustawodawstwach. Z tego względu wszystkie państwa świata powinny zapewnić, by ich ustawodawstwo było skonstruowane w sposób, który chroni bezbronne podmioty ochrony, czyli dzieci. Stres u dziecka może być spowodowany wieloma czynnikami. Do jednych z nich zaliczyć można sytuację, w której dziecko jest świadkiem w sądzie. Niektóre dzieci dobrze sobie radzą z tą nową sytuacją, niektóre z kolei mogą odczuwać dyskomfort. Dlatego kwestia ochrony dziecka (w skład której wchodzą różne aspekty), powinna być priorytetem. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie regulacji dotyczących tych kwestii w wybranych państwach z poszczególnych kontynentów. Artykuł prezentuje ustawodawstwo takich krajów, jak: Polska, Japonia, Malezja, RPA, Kenia, Nowa Zelandia, Jamajka, Tuvalu, Stany Zjednoczone, w zakresie problematyki dotyczącej zeznań dziecka. Bez wątpienia stwierdzić należy, iż w ustawodawstwie poszczególnych krajów odnaleźć można zarówno wiele punktów zbieżnych, jak i różnic.
EN
All countries need to ensure that their laws are regulated in a way that promotes the interests of the child, because the welfare of the child must always take priority. There is no doubts that being a witness can be stressful – some children can find it stressful. The aim of this article is  to present the regulations in different countries: Poland, Japan, Malaysia, RSA, Kenya, New Zealand, Jamaica, Tuvalu, United States of America. What is important, legislators should look at this issue in a sensitive and proper manner.

Year

Issue

1

Pages

143-159

Physical description

Dates

published
2016-03-06

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4930
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.