Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 105-128

Article title

Centrum integracji społecznej jako alternatywna forma ograniczenia wykluczenia społecznego

Content

Title variants

EN
Centre for Social Inclusion as an alternative form to reduce social exclusion in the local community

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Centra Integracji Społecznej są podmiotami prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Ich uczestnicy mogą rozwijać tam umiejętności interpersonalne oraz zawodowe pozwalające na przyspieszenie procesu reintegracji społecznej i zawodowej. Tym samym ich absolwenci mogą aktywnie uczestniczyć w pracach w ramach spółdzielni socjalnych oraz generować środki na swoje utrzymanie. Niestety rozwój takich organizacji jest ograniczony przez niewystarczające środki finansowe oraz organizacyjne. W artykule zawarto, więc podstawowe informacje na temat alternatywnych możliwości finansowania ich działalności oraz angażowania uczestników tej organizacji w zdobywanie nowych umiejętności w tym zwłaszcza tych w zakresie preferowania ich udziału w podmiotach ekonomii społecznej.
EN
Centre for Social Inclusion was created by non-governmental organizations and local administration as an important element of support social system. Participants of the Centers may develop their personal and social skills which are extremely important for social and vocational reintegration. It can be useful in the process of built social cooperative movement and work in this type of organization as an independent member of the management board or general meeting. In the article reader will also find information about the alternative forms of financing Centers and its cooperation with social economy enterprises.    

Year

Issue

2

Pages

105-128

Physical description

Dates

published
2016-06-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_5042
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.