Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 169-190

Article title

Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w umowach licencyjnych na korzystanie z programów komputerowych

Authors

Content

Title variants

EN
The most common abusive clauses in the license agreements for the use of computer programs

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł pod tytułem „Najczęściej spotykane klauzule abuzywne w umowach licencyjnych na korzystanie z programów komputerowych” dotyczy zagadnienia najbardziej charakterystycznych i najczęściej spotykanych klauzul abuzywnych w umowach zawieranych na korzystanie z programów komputerowych. Na początek artykuł opisuje pojęcie programu komputerowego. Po drugie, odpowiada na pytanie czym jest umowa licencyjna. Dalej, artykuł opisuje czym są klauzule abuzywne i jak konsument powinien być chroniony przed nimi.              W końcu  wymienia najbardziej typowe, a jednocześnie najczęstsze klauzule abuzywne w umowach licencyjnych na korzystanie z programów komputerowych. Po pierwsze opisane są klauzule związane z zawieraniem takich umów. Dalej, artykuł omawia klauzule dotyczące kopii zapasowej i zbierania danych. Następne przeanalizowane zostały klauzule CPU, które wiążą program z konkretnym komputerem. Na koniec artykuł opisuje klauzule, które mogą uniemożliwić przeniesienie licencji oraz klauzule jurysdykcyjne.
EN
The article entitled „The most common abusive clauses in the license agreements for the use of computer programs” deals with the problem of abusive clauses which are most typical and frequent in contracts, concluded for the use of computer programs. In the beginning, the article describes a notion of computer program. Secondly, it answers the question what a license agreement is. Then, the article explains what the abusive clauses are and how a consumer should be protected from them. Finally, the article points the most characteristic, as well the most common abusive clauses in the license agreements for the use of computer programs. Firstly, the clauses connected with the method of concluding license agreements are described. Then, the article talks over the clauses concerning a spare copy and gathering of data. Following are clauses called CPU (Central Processing Unit), which bind a program with a specific computer. In the end, the article describes the clauses which can make impossible the transfer of a license and jurisdiction clauses.

Year

Issue

2

Pages

169-190

Physical description

Dates

published
2016-06-26

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_5045
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.