Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 |

Article title

Ex Corde Ecclesiae. O naturze i misji uniwersytetu katolickiego

Content

Title variants

EN
Ex Corde Ecclesiae. On the Nature and Mission of the Catholic University

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z największych osiągnięć umysłowych czasów, określanych mianem Wieków Średnich, było powstanie uniwersytetów. Uniwersytety, stając się motorem rozwoju cywilizacji, powoływane były przez Kościołów i były przejawem wysokiego poziomu kultury europejskiej i chrześcijańskiej. Z czasem jednak, doszły do głosu tendencje sekularystyczne i upaństwawiające. Stąd też, w XIX w., z inicjatywy papieża Leona XIII tworzono lub reaktywowano uniwersytety, które w swojej nazwie zyskały przydomek katolickie. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych trendów współczesności – takich jak globalizacja, pluralizm wartości, urynkowienie oraz budowanie społeczeństwa wiedzy – mających wpływ na funkcjonowanie uniwersytetów, w tym uczelni katolickich. Niniejszy artykuł omawia także status prawnego, ale przede wszystkim naturę oraz misję katolickich uniwersytetów.
EN
One of the greatest intellectual achievements of the times referred to as the Middle Ages was the emergence of universities. Serving as catalysts for the development of the civilization, universities were established by the Church and were a manifestation of a high level of the European and Christian culture. However, with the passage of time, secularist and nationalizing tendencies in this area became more pronounced. Therefore, in the 19th century, through the initiative of Pope Leo XIII, the name “catholic” was added to the newly established or reactivated universities. The aim of the article is to present the key contemporary trends, such as globalization, pluralism of values, free-market principles and the building of a knowledge-based society, which all have a significant impact on the functioning of universities, including the catholic ones. The current article discusses primarily the nature and mission of catholic universities, as well as their legal status.

Publisher

Year

Physical description

Dates

published
2020-08-24

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_5805
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.