Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 277-297

Article title

Kara śmierci a prawa człowieka

Authors

Content

Title variants

EN
Death Penalty and Human Rights

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule starano się przedstawić perspektywę aksjologiczną kary śmierci, opierając się o standardy międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw człowieka, ochrony życia i zakazu tortur, oraz nieludzkiego, okrutnego lub poniżającego traktowania lub karania, poprzez przedstawienie systemów ochrony takich organizacji światowych jak: ONZ, Rada Europy, Unia Europejska oraz wewnątrzkrajowych zawartych przede wszystkim w Konstytucji RP.
EN
This study has attempted to present an axiological perspective of death penalty based on international standards, including the human rights, life protection and the prohibition of torture and inhuman, cruel or degrading treatment or punishment, by presenting protection systems for such world organisations as the United Nations, the European Union and the domestic ones concluded primarily in the Constitution of Poland

Publisher

Year

Issue

2

Pages

277-297

Physical description

Dates

published
2019-06-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_6071
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.