Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 23 | 201-222

Article title

Wolność religijna jako instrument ochrony prawnej przeciwników małżeństw jednopłciowych. Zmiany w prawie stanu Missisipi po wydaniu orzeczenia w sprawie Obergefell v. Hodges

Content

Title variants

EN
Freedom of religion as an instrument of legal protection for opponents of same-sex marriages. The changes in Mississippi law after the Obergefell v. Hodges case

Languages of publication

Abstracts

EN
The article considers the legislative changes which have been recently implemented in Mississippi, initiated by the advocates of traditional marriages in response to the legalization of same-sex marriages. Special attention is paid to the Mississippi Religious Freedom Restoration Act and the Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act. In relation to the abovementioned acts and the Obergefell v. Hodges case, this article provides both a description of the actions that have been taken by the conservative parts of Mississippi’s society and counteractions by the LGBT movement and its supporters. The analysis shows the tension between equality and religious freedom due to the different ways in which they are interpreted by the antagonistic groups. This leads to the conclusion that this conflict may not be efficiently resolved through a legal compromise. However, as is hypothesized in the article, religious freedom may become an important legal instrument for protecting opponents of same-sex marriages from discrimination claims when their religion does not allow them to recognize such marriages.
PL
Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule są dokonywane ostatnio w Missisipi zmiany legislacyjne, będące reakcją zwolenników tradycyjnej koncepcji małżeństwa na legalizację małżeństw pomiędzy osobami tej samej płci. Szczególna uwaga zwrócona jest na Mississippi Religious Freedom Restoration Act i Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act. Na ich kanwie przedstawiono reakcję konserwatywnych środowisk stanu Missisipi na orzeczenie Obergefell v. Hodges, jak również kontrreakcję ruchu LGBT. Przeprowadzone analizy uwidaczniają napięcie, jakie istnieje pomiędzy zasadami równości i wolności religijnej, interpretowanymi w myśl założeń przyjmowanych przez przeciwne strony sporu. Prowadzi to do konkluzji, że nie istnieją prawne możliwości rozwiązania tego konfliktu na drodze kompromisu. Zgodnie z tezą artykułu, gwarancje wolności religijnej mogą natomiast stać się instrumentem ochrony prawnej oponentów małżeństw homoseksualnych przed zarzutami o dyskryminację w sytuacjach, gdy wyznawana przez nich religia nie pozwala im na uznanie za małżeństwo związku osób tej samej płci.

Year

Volume

23

Pages

201-222

Physical description

Contributors

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1043183

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_spw_10675
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.