Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 255-269

Article title

Church-State Relations in the Democratic Republic of Georgia (1918-1921)

Content

Title variants

PL
Relacje Państwo – Kościół w Demokratycznej Republice Gruzji (1918-1921)

Languages of publication

Abstracts

PL
Na tle współczesnych jej państw, Demokratyczna Republika Gruzji (1918-1921) jawi się jako byt unikatowy. Pomimo historycznie utrwalonych związków pomiędzy Kościołem i Państwem, socjaldemokratyczny rząd zmienił oficjalną politykę i obrał model francuskiego sekularyzmu, co stało się sytuacją wyjątkową z uwagi na gruzińskie tradycje. Model ten został przyjęty w Konstytucji z 1921 r. Niniejszy artykuł poświęcony jest relacjom Państwo-Kościół w latach 1918-1921, w tym pozytywnym i negatywnym aspektom przyjętej formy sekularyzmu, a także wyzwaniom, przed jakimi stanęło niepodległe państwo w zakresie wolności religijnej do czasu sowieckiej okupacji.
EN
Democratic Republic of Georgia (1918-1921) was one of the unique states in the first quarter of XX century. Despite the historical relations between the Church and the State in Georgia, the social-democratic government changed its official policy and chose French secularism, which was very unusual for the country. This was incorporated in the Constitution of 1921. This article is about the Georgian church-state relations during 1918-1921, the positive and negative aspects of the chosen form of secularism and the challenges that the newly independent State faced in the sphere of religious freedom until the Soviet occupation.

Year

Volume

21

Pages

255-269

Physical description

Contributors

  • Faculty of Law, Sulkhan-Saba Orbeliani University

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1043522

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_spw_184
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.