Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 23 | 525-537

Article title

W sprawie skuteczności wystąpienia z Kościoła Katolickiego: uwagi dotyczące decyzji z dnia 28 listopada 2018 r. wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Authors

Content

Title variants

EN
On the effectiveness of disaffiliation from the Catholic Church: comments on the decision of November 28, 2018 issued by the President of the Office for Personal Data Protection

Languages of publication

Abstracts

EN
On November 22, 2018, the President of the Office for Personal Data Protection (hereinafter POPDP) issued a decision related to the issue of updating personal data by a person who has disaffiliated from the Catholic Church. The paper analyzes this decision in order to answer the question whether in the current legal situation POPDP has the competence to resolve, by administrative decisions, complaints of natural persons related to compliance with the provisions laid down by the Catholic Church in the area of personal data protection. When justifying the above-mentioned decision, POPDP referred to several significant provisions of the currently applicable law, including the EU law, state law and church law. In the decision, POPDP confirmed the already established practice regarding matters connected with the issue of updating personal data of persons who have disaffiliated from the Catholic Church. In the conclusion, it was stated that POPDP had no competence to resolve complaints of natural persons related to compliance with the provisions laid down by the Catholic Church in the area of personal data protection.
PL
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w dniu 22 listopada 2018 r. wydał decyzję związaną z kwestią uaktualnienia danych osobowych przez osobę, która wystąpiła z Kościoła Katolickiego. W artykule dokonano analizy tej decyzji w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy w aktualnym stanie prawnym PUODO posiada kompetencje do rozstrzygania w drodze decyzji administracyjnych skarg osób fizycznych związanych z przestrzeganiem przepisów ustanowionych w Kościele Katolickim w zakresie ochrony danych osobowych. Uzasadniając prezentowaną decyzję, PUODO powołał się na kilka znaczących przepisów aktualnie obowiązującego prawa: unijnego, państwowego i kościelnego. W prezentowanej decyzji PUODO potwierdził stosowane od pewnego czasu stanowisko odnośnie do spraw związanych z kwestią uaktualnienia danych osobowych osób, które wystąpiły z Kościoła Katolickiego. W konkluzji stwierdził, że nie ma on kompetencji do rozstrzygania skarg osób fizycznych związanych z przestrzeganiem przepisów ustanowionych w Kościele Katolickim w zakresie ochrony danych osobowych.

Year

Volume

23

Pages

525-537

Physical description

Contributors

  • Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1043330

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_spw_9687
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.